Cédric Luthers / Expert

ISSeP / Air Quality Monitoring

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Belangrijkste aandachtspunten : Luchtvervuiling, met inbegrip van verkeers- en warmtebronnen. Ik voer tal van studies uit in heel Wallonië waar problemen worden ontdekt of vermoed (nabijheid van verkeersbronnen, stedelijk gebied, industriële zones, …).
Verandering en acties: We hebben ons gebruik van de auto aanzienlijk verminderd. Wij (mijn vrouw en ik) gebruiken de fiets om naar ons werk te komen en beperken onze reis met de auto zoveel mogelijk. We winkelen ook in lokale en biologische winkels. Wij kopen onze groenten en vlees bij voorkeur via een directe route van een lokale boer. We beperken de verwarming thuis tot 19°C en doen het licht zoveel mogelijk uit. We proberen onze kinderen ook voor te lichten over milieukwesties. We beginnen ook met een transformatie naar nul-afval.
Moeilijkheden: De prijs van “biologische” producten en organisatie. Al deze acties of nieuwe manieren van leven vragen om meer tijd en een betere organisatie. Een verkorting van de arbeidstijd is noodzakelijk om dit alles op zich te nemen, vooral met een gezin van 5 personen.
Belangrijke wijzigingen: Ik denk dat die verandering van de burger moet komen. Om dit te doen, moet de burger zich bewust zijn van milieukwesties en de mogelijkheid hebben om de juiste keuze te maken. De overheid moet alle technologieën en initiatieven ondersteunen die de burgers in de goede richting sturen (eco-energie, bio- en lokale consumptie, nieuwe technologieën, afvalvermindering, enz.) De overheid (op lokaal of Europees niveau) moet ook lobbyen in strijd met het milieu (bv. benzine, glyfosaat) vermijden.

Originally posted 2018-05-27 11:01:43.

%d bloggers vinden dit leuk: