Bruno Kestemont / Advisor

DG Economic Analyses and Global Economy – FPS Economy / Ecological economist and statistician

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

-Mijn grootste zorg is de veilige en rechtvaardige bedrijfsruimte voor de economie. Er is geen ruimte meer voor oneindige ontwikkeling van materiaal, energie en biomassa. Onvermijdelijke schaarste brengt sociale rechtvaardigheid en vrede in gevaar.
-Ik heb mijn ecologische voetafdruk verkleind door mijn huis te isoleren, mijn weekmobiliteit om te schakelen van auto naar fiets (en alternatieve metro, Villo), de voorkeur te geven aan trein naar vliegtuig wanneer dat mogelijk is voor lange afstanden en het voorkomen ervan te verminderen.
-Moeilijkheden hebben te maken met eigen culturele gewoonten, psychologische lock-in en sociale druk “tegen” radicale veranderingen.
-Het “stabiele en veerkrachtige” economische model moet het economisch beleid aansturen. Fysieke planning en strenge sociale en milieuregelgeving (normen) zijn essentieel voor de lange termijn. Ik ben tegen alle milieubelastingen: ze hebben geen effect op de wereldwijde vervuiling, ze beperken alleen het arme recht op milieu.

Originally posted 2018-05-24 21:30:30.

%d bloggers vinden dit leuk: