Gauthier LIMPENS / PhD student

UCLouvain, iMMC, TFL / Energy engineer

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik werk aan de modellering van energiesystemen op nationale schaal (zoals België).
Ik ontwikkel een instrument om energiekennis te verspreiden en de beleidsmakers en/of burgers te helpen begrijpen wat de impact van bepaalde beslissingen is (isolatie, energiemix, mobiliteit, hernieuwbare energie, enz…).
De moeilijkheid waar mijn vakgebied op dit moment mee te maken heeft, is het feit dat we gedreven worden door economische aspecten en dat de markt geen stimulans geeft voor hernieuwbare energie. Vanuit technisch en economisch oogpunt kan een systeem met een hoge penetratiegraad voor hernieuwbare energie echter concurrerend zijn op het vlak van de kosten. Daarom moeten we het kader van de markt en het beleid aanpassen aan de technische realiteit.
Zo kunnen warmtepompen bijvoorbeeld zeer efficiënt warmte leveren. Als we ze combineren met warmteopslag, hebben we een enorme flexibele elektriciteitsverbruiker (nodig voor de integratie van intermitterende hernieuwbare energieën). Politici kunnen stemmen voor een wet zoals : Nieuwe woning dient te beschikken over een warmtepomp met 10 kWh warmteopslag en een energiemanagementsysteem (aangesloten).
Belangrijke wijzigingen:
In de eerste plaats moeten we de doelstelling vastleggen met strafbepalingen indien deze niet wordt gehaald, zoals voor België ‘50% hernieuwbare energie in 2030’.
Ten tweede moeten beleidsmakers de structuur van de markt en de subsidies veranderen om de energietransitie te leiden. Het kan sterke en impopulaire beslissingen impliceren.
Makkelijk te zeggen, moeilijker te implementeren.
Bedankt voor uw initiatief.

Originally posted 2018-05-10 22:50:35.

%d bloggers vinden dit leuk: