Roland MOREAU / Retiree active for the Environment

Be-Planet, Club of Rome, IEW, WWF,… / Commercial Engineer, Environmentalist

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Verdient ‘Homo sapiens’ deze naamgeving, gerelateerd aan wijsheid?
Hij ontwikkelde kunst en cultuur, liefde, spiritualiteit, kwaliteit, democratie, volksgezondheid en geneesmiddelen, sociale zekerheid, (de lijst is lang),….. helaas niet voor iedereen op de planeet.
Mijn algemene zorg is dat hij ook wapens (van massavernietiging), oorlog, nazisme, haat, onrechtvaardigheid, verslaving voor hoeveelheid en bezit, vervuiling, (de lijst is ook lang) ontwikkelde,…..
Kortom, niet alle ‘Sapiens’ zijn wijs! En hun activiteiten zouden gereguleerd moeten worden (hoewel Vrijheid een belangrijke waarde voor de mens blijft !) omdat er iets fundamenteel verkeerd en utopisch is in het denken dat een onbeperkte groei mogelijk is op een eindige planeet.
Het erkennen van het reële risico van een echte ineenstorting van onze beschaving of zelfs van de mensheid (na het door de mens veroorzaakte uitsterven van zoveel soorten) als we doorgaan met de ‘business as usual’ is daarom een voorwaarde om volledig te begrijpen waarom we moeten ontkoppelen, dematerialiseren, decarboniseren en gaan voor biomimicry en circulariteit.
Bewustwording van fenomenale schoonheid en kwetsbaarheid van het leven is de andere sleutel tot de acties die leiden tot nieuw gemeenschappelijk en gemiddeld gedrag van alle ‘Sapiens’, wat resulteert in een veel lagere ecologische voetafdruk, verenigbaar met de grenzen van onze enkele aarde.
Als gepensioneerde, ex-recycler, NGO-manager en ambtenaar ben ik geneigd om de ‘vrolijke nuchterheid’ in de praktijk te brengen, waarbij ik mijn milieu- en sociale impact zoveel mogelijk (en dat zou meer kunnen!) reduceer. Ik werk voor verschillende NGO’s in hun belangenbehartiging op Belgisch of Europees niveau of in hun steun aan lokale, bio-, circulaire, koolstofarme projecten.
De zogenaamde “duurzame ontwikkeling”, die in 1992 in Rio is aangenomen, zou nu al positieve resultaten moeten hebben opgeleverd en de meeste exponentiële curven die we zien voor het gebruik van minerale en organische hulpbronnen, energie en voor onze schadelijke emissies naar bodem, water en atmosfeer, hebben omgebogen. Dit is helemaal niet het geval ten gevolge van een gebrek aan echte implementatie door overheden die allemaal hun greep op de globaliseerde en ongereguleerde “markten” verliezen om de overeengekomen doelstellingen te kunnen bereiken.
Feiten zijn bekend, de oplossingen bestaan. De politieke wil ontbreekt op dit moment, maar de existentiële dreiging van de klimaatverandering, als die nu wordt aangepakt, biedt de mogelijkheid voor een maatschappelijke heropleving van ongekende proporties. Ieder van ons kan als individu of via verenigingen een bijdrage leveren door als bewuste consument en verlichte burger/kiezer op te treden.

Originally posted 2018-12-30 23:11:23.

%d bloggers vinden dit leuk: