Luc Bijnens / Visiting Professor Biostatistics

Hasselt University / Biology and Statistics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

De belangrijkste aandachtspunten
De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn duidelijk met betrekking tot veranderingen in de natuur, de zeespiegel, de arctische ijskappen en de biodiversiteit.
Ongeveer 100 acties zijn voldoende om wereldwijd tot nuluitstoot te komen in 2050. Tachtig van deze acties kunnen we direct uitvoeren, zoals de schrijver en onderzoeker Paul Hawken van het Drawdown project stelt (zie TED talk van Chad Frischmann). Het gaat hierbij om technologische innovatie, zoals koolstofvrije energiebronnen voor elektriciteit, maar ook om maatschappelijke, overheids-, industriële en agrarische oplossingen. Veel bijdragen aan de vermindering van de opwarming van de aarde zouden van alle burgers kunnen komen door hun dagelijks leven te veranderen in een klimaatvriendelijker gedrag.
Veranderingen in de manier van leven
In mijn persoonlijke leven probeer ik mijn ecologische voetafdruk klein te houden. Ik verhuisde van een stad ver weg van mijn werkplek, naar een locatie vlakbij om te voet te kunnen pendelen. Tegelijkertijd woon ik nu in een energiezuinige woning met extra isolatie om het verbruik van warmte-energie laag te houden. Ik koop tegenwoordig mijn elektriciteit bij een leverancier die 100% groene energie aanbiedt. Ik ben ook van plan van een deel van mijn spaargeld te investeren in hernieuwbare energieprojecten want daar gaan ecologie en economie hand in hand op een duurzame manier. Tijdens mijn jeugd ben ik opgevoed met een dieet dat rijk was aan vlees. Sindsdien ben ik echter overgestapt op een bijna vegetarisch dieet.
Moeilijkheden bij het verlagen van hun energieverbruik of ecologische voetafdruk
Toen ik naar een andere stad in België verhuisde om dichter bij mijn werkplek te wonen, wilde ik mijn eigen woning verkopen zodat ik een nieuwe woning kon kopen. Het Belgische belastingstelsel maakte dit echter zeer moeilijk vanwege de hoge verkoopsbelasting op huizen. Een verlaging van deze belasting zou burgers kunnen helpen om dichter bij hun werk te gaan wonen wanneer zij dat verkiezen.
Een van de belangrijkste oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is het verbieden van koelvloeistoffen met een hoog broeikaseffect. Klanten die koelkasten kopen, zouden bij hun keuzes kunnen worden geholpen als overheden die koelvloeistoffen met een hoog broeikaseffect zouden verbieden. Deze oplossing heeft wereldwijd mogelijks de grootste impact van alle beschikbare oplossingen om de doelstellingen voor 2050 te halen (Paul Hawken).

Originally posted 2018-07-09 09:59:28.

%d bloggers vinden dit leuk: