Jean-Christophe Charlier / Professor of Physics

UCLouvain – IMCN / Condensed Matter and Nanosciences

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als fysicus ben ik vooral geïnteresseerd in de structurele veranderingen op lange termijn in (hernieuwbare) energiesystemen om een deel van de opwarming van de aarde (broeikasgassen) mogelijk op te lossen.
Ik ben echter ook zeer betrokken bij de ecologische transitie, waarbij een sterke relatie tussen de natuur en de mens moet worden herontdekt.
Om te proberen niet zo veel mogelijk deel te nemen aan de industriële verwerking van levensmiddelen, woon ik al 20 jaar op het platteland en produceer ik
het grootste deel van mijn voedsel (inclusief vlees, eieren, zetmeel en groenten).
Het dak van mijn huis zit vol met zonnepanelen die 7000 kWh per jaar produceren en mij (en mijn familie) in staat stellen om zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit.
De thermische isolatie van mijn huis heeft mijn afhankelijkheid van fossiele energie met 2/3 verminderd.
Het enige zwakke punt in de mobiliteit is dat mijn dorp een slecht bediende regio is met het openbaar vervoer, waardoor ik twee dagen per week gedwongen ben om thuis te werken.
Politieke programma’s ter bevordering van een hogere frequentie van het openbaar vervoer op het platteland zouden dan ook het meest op prijs worden gesteld.
Eindelijk zouden de verplichte veranderingen in de samenleving drastische wijzigingen van zowel gedrag als doelstellingen van de meeste politici vereisen, die van acties op korte termijn gaan.
en persoonlijke verrijking tot welwillendheid en langetermijnacties voor het algemeen belang die de ecologische en sociale overgang zeker zouden vergemakkelijken.
“Een mens is een deel van het geheel dat door ons universum wordt genoemd, een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoel als iets wat hij zelf, zijn gedachten en gevoel als iets
gescheiden van de rest, een soort optische illusie van zijn bewustzijn. Deze waanvoorstelling is voor ons een soort van gevangenis, die ons beperkt tot onze persoonlijke wensen en tot
genegenheid voor een paar personen die het dichtst bij ons staan. Onze taak moet zijn om ons uit deze gevangenis te bevrijden door onze kring van medeleven te verbreden om alle levende wezens te omhelzen.
en de hele natuur in haar schoonheid.” (Albert Einstein).

Originally posted 2018-10-01 07:54:32.

%d bloggers vinden dit leuk: