Clémence Goyens / Scientific researcher

Royal Belgian Institute of Natural Sciences / Ocean color remote sensing

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Elke dag geven aardobservatiesatellieten ons beelden van de staat/gezondheid van het aardoppervlak. Satellietsensoren die het door het oppervlak en de atmosfeer gereflecteerde zonlicht bij verschillende golflengten (~kleuren) registreren, stellen ons in staat om verschillende omgevingsvariabelen kwantitatief en/of kwalitatief te schatten, zoals het chlorofylgehalte van de vegetatie (een proxy voor de gezondheid van de vegetatie), de fytoplanktonconcentratie en de hoeveelheid zwevend stof in de waterkolom (variabelen die gebruikt worden voor het onderzoek naar de waterkwaliteit) of de bodemerosie langs de kust en over land.
Conclusies van satellietbeelden zijn duidelijk, objectief en sterk; “Er is iets aan de hand”! Hoewel het water nog steeds aan het einde van uw achtertuin kan stromen, kan het waterreservoir van een hele gemeenschap volledig verdwenen zijn. Het waterlichaam in de buurt van uw huis kan mooi en blauw zijn, terwijl het mijlenver weg, kan het rood, bruinachtig en stinkend zijn. Satellietbeelden hebben aangetoond dat verarming en aantasting van de biodiversiteit, het verdwijnen van habitats en milieuverontreiniging geen grenzen kennen.
Als dreigingen en veranderingen wereldwijd zijn, terwijl de (politieke en burger)zorgen lokaal moeten blijven.
Onze verantwoordelijkheid en acties zijn niet beperkt tot één enkele pixel, maar tot meerdere beelden die uit meerdere pixels op meerdere momenten zijn opgebouwd. Wat we dragen, eten en reizen-with now, affect we allemaal vandaag and tomorrow! Daarom wil ik iedereen uitnodigen om de oogkleppen weg te nemen en een satellietstandpunt te hebben over wat er aan de hand is.
Planning en richtlijnen moeten niet alleen op lokaal, regionaal en nationaal niveau worden overwogen, maar ook op mondiaal niveau en op lange termijn (langer dan een politiek mandaat). De klimaat- en biodiversiteitscrisis gaat niet over “hier” en “nu” maar over “overal” en “morgen”.
En voor degenen die vinden dat de impact van hun/onze acties te klein is om er rekening mee te houden, onthoud dan dat we pixels zijn en dat we samen de beelden maken!

Originally posted 2019-01-15 01:27:20.

%d bloggers vinden dit leuk: