Wanda Sass / PhD Candidate

University of Antwerp, Faculty of Social Sciences, Department of Training and Education Sciences, Research Unit Edubron / Research in the field of Training and Education Sciences with focus on Action Competene in (Education for) Sustainable Development within 10 to 14-year-old students and their teachers

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn onderzoek gaat over actiecompetentie voor duurzame ontwikkeling bij jongeren. In het onderwijs wordt veel gedaan om de bewustwording van duurzaamheidsvraagstukken te bevorderen, maar er is nog ruimte voor meer en beter geïnformeerde inspanningen. Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen kunnen hierbij ondersteuning bieden aan schoolteams, studenten en hun ouders. Mijn grootste zorg is echter dat de tijd beperkt is en dat je als onderzoeker voortdurend prioriteiten moet stellen: je onderzoek op tijd afronden, of bijdragen aan het vinden van oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en bewustmaking in de samenleving op dit moment! Voor ik onderzoek deed, was ik leraar Engels. Ik kon met mijn leerlingen nadenken over zaken die we allebei belangrijk vonden, zolang het maar in het Engels gebeurde. Duurzaamheidsvraagstukken stonden vaak centraal. Zo kon ik een bijdrage leveren aan de bewustwording en kon ik ook rechtstreeks actiemogelijkheden bieden, zij het binnen de beperkingen van één vak en enkel met mijn eigen leerlingen. Als onderzoeker sta ik voor nieuwe uitdagingen, zowel wat betreft bewustmaking als in mijn eigen pogingen om een duurzame levensstijl na te streven.
Ik kan meer mensen bereiken door onderzoeksbevindingen internationaal met collega’s te delen. Door onderzoek ontdek ik wat er nodig is om mensen actief te betrekken bij het zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Als ik zie hoe jongeren de verantwoordelijkheid op zich nemen om op maatschappelijk niveau dringende actie te vragen, dan ben ik hoopvol voor de toekomst. Ze zijn erin geslaagd om het klimaat op de agenda te zetten. Een hele prestatie! Ik steun ze van harte. Maar als onderzoeker heb ik minder direct contact met jongeren dan als leraar en daardoor is samen nadenken over klimaatvraagstukken minder evident.
Persoonlijk heb ik veel geleerd van de generatie van mijn dochter. Zij hebben mij ertoe aangezet om duurzamere keuzes te maken in het dagelijks leven. Ik ga neem met plezier de e-bike (24 km of 15 mijl) naar kantoor. Anderzijds moet ik nu soms met het vliegtuig reizen voor mijn werk. Ik probeer de mijlen te beperken, maar soms….. Verder doe ik wat zovele anderen doen: waterverspilling vermijden, recyclen, elektriciteit besparen, voedingsgewoonten aanpassen, plastic voor eenmalig gebruik vermijden, enz. Maar ik ben het eens met de demonstranten voor het klimaat (ongeacht of ze protesteren tijdens schooldagen of in het weekend 😉 ): we kunnen dit niet alleen doen. We hebben meer structurele steun nodig. Daarom sluit ik mij aan bij al die andere stemmen en vraag ik regeringen en de industrie wereldwijd om goed geïnformeerde maatregelen te nemen ten gunste van een energietransitie, meer en beter openbaar vervoer, enz. om de klimaatverandering drastisch te beperken.

Originally posted 2018-07-06 23:00:16.

%d bloggers vinden dit leuk: