Denis Flandre / Professor

EPL/ICTEAM/ELEN / Electronics (low power), Solar cells, Sensors

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

 • De belangrijkste zorg binnen mijn vakgebied is het bereiken van betere life cycle performance voor elektronica of elektrische systemen. Dit houdt verband met een algemene vermindering van het stroomverbruik of een toename van de productie van hernieuwbare energie, met een beter gebruik van de middelen, een redelijker gebruik van deze systemen, een betere efficiëntie en recycleerbaarheid … Het publiek moet bewust worden gemaakt van de juiste technologische keuzes die moeten worden gemaakt, hun werkelijke kosten (bv. internet wanneer het niet goed wordt gebruikt), enz.
 • Op persoonlijk vlak heb ik ervoor gekozen om te investeren in hoogrenderende woningisolatie en gasverwarming (-60% gasverbruik), zonnepanelen voor het dak (-30% elektriciteit), auto (minder dan 6 l/100 km, in plaats van 8), etc…..
 • Belangrijkste problemen :
  • Auto : Ik wil mijn wagenverbruik nog steeds met 20-30% verminderen, maar tegen een betaalbare prijs en met een zekere technologie (de voordelen van elektrische auto’s worden van geval tot geval besproken omwille van de batterijen). De beste optie zou gas kunnen zijn, maar er is geen station in LLN.
  • Trein / Openbaar vervoer : Verschrikkelijk in tijd en kosten om ergens anders dan in de grote steden te komen, in België of Europa door de slechte verbindingen !
 • De belangrijkste veranderingen op korte termijn om de doelstellingen voor 2030 te bereiken zijn niet zo radicaal:
  • Mensen en politici bewust maken van hun keuzes en hun werkelijke kosten (bv. hoeveel kost een kerncentrale ten opzichte van hernieuwbare energie ?)
  • bv. vermijden of verbieden van SUV-achtige auto’s, d.w.z. zwaarder dan nodig, met een hoger verbruik dan nodig …
  • 60 % van de huizen in België gebruiken nog steeds oude kachels die 30-60% te veel verbruiken. Zeggen dat de kosten om dat te veranderen enorm zijn, is totaal verkeerd. Met 3000 euro per huis en een korting van 50-100 euro op de verwarmingskosten per maand, is het een investering met een hoog rendement !
  • belasting “onverschuldigde” of nog niet belaste vervuiling, bijvoorbeeld kerosine, overtollige CO2, enz.

Originally posted 2018-05-07 16:19:56.

%d bloggers vinden dit leuk: