Marthe Nyssens / Professor

UCLouvain / Economics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Universiteiten hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in de noodzakelijke overgang van onze samenlevingen naar een duurzame manier van leven. De universiteiten moeten een leidende rol spelen bij de overgang, enerzijds door op te treden als maatschappelijk verantwoordelijke instellingen en anderzijds door de nodige kennis op te bouwen en te verspreiden die nodig is voor de ontwikkeling van duurzame samenlevingen.
Ik ben een professor in de economie. Het feit dat onze hulpbronnen beperkt zijn en dat oneindige groei op een eindige planeet gewoonweg niet duurzaam is, wordt nog niet volledig erkend. In mijn school voor economie worden deze onderwerpen nauwelijks behandeld in het onderwijs en onderzoek. We moeten onderzoek in de economie ontwikkelen, evenals multidisciplinair onderzoek dat de grenzen tussen sociale en “harde” wetenschappen overschrijdt. We moeten zelfs innovatieve transdisciplinaire benaderingen ontwikkelen die verschillende wetenschappelijke disciplines combineren met de expertise van de sociale actoren. Dit soort onderzoek is echter vaak moeilijk te financieren, aangezien de evaluatiecriteria voor conventionele onderzoeksfinanciering voornamelijk gebaseerd zijn op een disciplinaire aanpak.
Ik heb met een aantal collega’s een “minor” in onze BA-programma’s geïmplementeerd. Dit programma biedt een eerste benadering van duurzame ontwikkeling. Het is gebaseerd op cursussen in de economie (milieu-economie, ecologische economie, sociale economie en transitie) en op onderwijs in andere disciplines in de harde en sociale wetenschappen. Het staat open voor alle studenten die zijn ingeschreven in een bacheloropleiding. Het is een strijd geweest om collega’s en autoriteiten te overtuigen van de relevantie van een dergelijk programma.
Om mijn voetafdruk te verkleinen, probeer ik persoonlijk een aantal van mijn eigen keuzes (soort voedsel, transport, …) te veranderen, maar ik ‘ben ervan overtuigd dat we veel sterkere politieke beslissingen nodig hebben’. Met name moeten de prijzen de werkelijke kosten van goederen en diensten weerspiegelen, waarbij de externe milieu-effecten worden geïnternaliseerd. Negatieve en positieve externe effecten moeten worden geïnternaliseerd in de prijzen (via belastingen en subsidies). Het heeft geen zin om zulke goedkope vluchten en dure internationale treinen te hebben, bedrijfsauto’s te stimuleren door middel van een zeer gunstig belastingstelsel, toegang te hebben tot zo goedkoop vlees dat wordt geproduceerd door rampzalige ecologische omstandigheden en dat lokale en ecologische producenten moeten vechten om te overleven. Onze politici moeten de moed hebben om deze beslissingen te nemen tegen de grote industriële lobby’s, maar in het belang van de toekomstige generaties. Het is cruciaal voor de toekomst van ons “gemeenschappelijke huis”, onze planeet. Het is hun taak.

Originally posted 2018-05-11 11:24:36.

%d bloggers vinden dit leuk: