Virgilio Goujon / Master student

University of Namur / Evolutionary and moleculary biology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Voorlopig kan mijn expertise op het gebied van evolutionaire en moleculaire biologie samengevat worden in mijn geheugen…. dat wil zeggen: we bestuderen de embryonale ontwikkeling van een klonale voortplantingsvis vanuit epigenetisch oogpunt. Maar de universiteit heeft me, door middel van feiten die tijdens de cursus werden uitgelegd, bewust gemaakt van actuele kwesties. Het zaadje is in mijn hoofd gegroeid en nu probeer ik mijn levensstijl te veranderen:

 • Ik probeer biologische producten uit landen in de buurt van België te eten en minder vlees te eten.
 • Ik probeer het plasticverbruik te verminderen.
 • ik sorteer mijn vuilnis, ik gebruik veel gerecycled papier, ik koop kleine kleren en als ik het kan in de tweede hand
 • Ik wil graag een moestuin hebben.
 • Ik wil mijn entourage hiervan bewust maken, maar ik geef toe dat ik enkele problemen heb.
 • Ik probeer de fiets te gebruiken.
 • Ik probeer mijn entourage bewust te maken van dezelfde problemen om ook hun manier van leven te veranderen.
  Producten die aan deze eisen voldoen zijn “zeldzaam”, fietspaden zijn hier ook arm, en de geesten zijn goed verankerd…. over het algemeen gaat het type samenleving (neo-kapitalisme) waarin we leven niet in deze richting…. Dit citaat vat de dingen goed samen: “Le véritable ennemi [….] c’est l’argent qui corrompt, l’argent qui achète, l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine et l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes”.
  Het belangrijkste element is onderwijs. Secundaire leerkrachten moeten zich bewust zijn van milieukwesties en moeten deze kwesties op een actieve manier in hun cursus opnemen, en dat in alle vakken. Het primaire doel van de school is om goede burgers te maken, vandaag de dag gaat het daar doorheen.

Originally posted 2018-06-23 11:36:44.

%d bloggers vinden dit leuk: