Leen Depauw / PhD-student

UGent / Bio-engineering: forest and nature science, environmental technology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn grootste zorg is het wereldwijde verlies aan biodiversiteit en – in verband daarmee – de massale ontbossing die nog steeds aan de gang is. Bossen hebben een belangrijke functie als klimaatbuffers en daarom zal de huidige afname van het bosareaal de opwarming van de aarde versnellen, omdat er minder afkoeling door evapotranspiratie plaatsvindt en er minder CO2 wordt opgevangen.
Aangezien de landbouw een van de belangrijkste oorzaken van de ontbossing is, heb ik mijn vleesconsumptie aanzienlijk verminderd en anderen aangemoedigd om hetzelfde te doen. Bij de aankoop van houtproducten kies ik voor producten die afkomstig zijn van een duurzame oogst. Om mijn eigen ecologische voetafdruk te beperken, fiets of gebruik ik het openbaar vervoer in plaats van een auto, en als ik op reis ga, probeer ik op zoek te gaan naar alternatieven voor het vliegen. Ik probeer mijn afvalberg te verminderen door te streven naar herbruikbare in plaats van wegwerpproducten en het kopen van lokaal voedsel met minder verpakking.
Er zijn verschillende gedragsveranderingen in de samenleving nodig om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en deze moeten worden gestimuleerd door beleidsveranderingen. Vliegen moet worden ontmoedigd door belastingverhogingen, terwijl andere openbaarvervoersystemen moeten worden uitgebreid (bijv. het treinnetwerk in Europa) en gesubsidieerd. Samengevat zou het zowel gemakkelijker als goedkoper moeten zijn om met de trein te reizen dan met het vliegtuig. We moeten ons meer bewust worden van de grote koolstof- en watervoetafdruk die samenhangt met de vleesconsumptie, en we moeten afzien van het typische ‘vleesgebaseerde’ dieet dat vandaag de dag nog steeds de norm is. Ook moeten er stimulansen worden geboden aan de fossiele-brandstofindustrieën om een dringend noodzakelijke verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen.

Originally posted 2018-05-30 09:26:34.

%d bloggers vinden dit leuk: