Marilaure Grégoire / Directeur de Recherches

ULiège / Civil Engineering (physics)

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn belangrijkste zorgen:
Klimaatverandering leidt tot opwarming van de oceanen, stijging van de zeespiegel, desoxygenatie en verzuring met gevolgen voor de biodiversiteit van de oceanen en de biogeochemische cycli die nu duidelijk zijn aangetoond.
Mijn individuele acties:
Communicatie naar alle lagen van de samenleving, van jonge leerlingen tot het grote publiek via activiteiten zoals “Café des Sciences”, “Printemps des Sciences” en andere activiteiten georganiseerd door middel van middelbare scholen.
Noodzakelijke algemene veranderingen:
Een verbeterd en goedkoopste aanbod van openbaar vervoer (bv. minder dure oplossing in vergelijking met het vliegtuig), politieke visie op lange termijn in plaats van doelstellingen op korte termijn, om de betrokkenheid van wetenschappers bij de beleidsvorming te vergroten, om internationale onderzoeksprogramma’s over de oceaan en het klimaat te bevorderen,

Originally posted 2018-05-16 04:36:51.

%d bloggers vinden dit leuk: