Valérie Wilquet / Senior Scientist

Royal Belgian Institute for Space Aeronomy / Planetary Aeronomy

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn focus van het wetenschappelijk onderzoek is de studie, voornamelijk de samenstelling en chemie, van de Mars- en Venusatmosfeer, met behulp van instrumenten aan boord van een satelliet, op een vergelijkbare manier waarop de aardatmosfeer wordt waargenomen. Terwijl de drie planeten tegelijkertijd werden gevormd, groeide hun atmosfeer in de loop van de geschiedenis uit mekaar. De vergelijking van deze drie atmosferische systemen is van groot belang om de opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen te begrijpen. Mijn zorg op mijn vakgebied is het primaire belang van de economische belangen van de ruimtevaartindustrie (betrokken bij het bouwen, lanceren, manoeuvreren van shuttles en satellieten) boven de wetenschappelijke overwegingen.
Thuis zijn we al vele jaren geleden begonnen met het verminderen van onze impact op het milieu: we hebben veel geïnvesteerd in de renovatie en isolatie van ons huis, we sorteren onze afvallen en proberen ze te minimaliseren, we eten steeds minder vlees, we pendelen naar ons werk met de trein, ook al kost het veel meer tijd dan per auto en daardoor hebben we het gebruik van onze auto veel verminderd. Dankzij de technologie hebben we ook het gebruik van papier sterk gereduceerd, bijna al onze administratie is online en onze abonnementen op kranten en tijdschriften zijn allemaal ‘enkel online’.
Het grootste probleem met al deze maatregelen is dat het niet genoeg zal zijn en dat we onze grenzen (in tijd en geld) bereiken van wat we kunnen doen. Dit is een zeer belangrijke constatering, omdat we tot de meest bevoorrechte in de samenleving behoren, wat betekent dat velen om ons heen niet zo ver kunnen gaan als we kunnen, en slechts enkelen kunnen beter doen. Een voorbeeld om te illustreren wat ik wil zeggen: we hebben veel geïnvesteerd in de renovatie van het huis, daarvoor moet men eerst eigenaar van een huis zijn, dan ook de middelen voor de renovatie hebben. Veel mensen huren gewoon slechte woningen in omdat ze zich niets beters kunnen veroorloven, ze hebben geen controle over dit aspect van hun ecologische voetafdruk.
Daarom hebben we structurele veranderingen in de samenleving nodig om de opwarming van de aarde het hoofd te kunnen bieden, we hebben overheidsinvesteringen en democratische controle nodig voor deze veranderingen, omdat de ‘vrije’ markt in ongeveer veertig jaar heeft laten zien dat hij niet in staat is het probleem op te lossen: hij heeft gefaald, faalt nog steeds en zal blijven falen.

Originally posted 2018-05-18 18:05:58.

%d bloggers vinden dit leuk: