Frederik Hendrickx / Senior scientist

Royal Belgian Institute of Natural Sciences / Evolutionary biology, Entomology, Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Werken als bioloog in een natuurwetenschappelijk instituut dat een unieke historische entomologische collectie bezit, confronteert mij dagelijks met het enorme verlies aan biodiversiteit. Het grote aantal lokaal en wereldwijd uitgestorven soorten in collecties van minder dan een eeuw geleden illustreert de alarmerende snelheid waarmee we de omgeving om ons heen veranderen. Ons onderzoek heeft ongetwijfeld bevestigd dat de intensivering van de landbouw, de industrialisatie en de verstedelijking talrijke insectensoorten wegfiltert die nauwelijks aangepast zijn aan onze menselijke impact. Hierdoor beschikken we tegenwoordig over een homogene fauna die slechts een fractie vertegenwoordigt van de oorspronkelijke biodiversiteit die ooit onze regio’s bevolkte. Maar zelfs voor meer afgelegen plaatsen die als ongerept worden ervaren, zoals de Galapagos eilanden, hebben introducties van exotische soorten, variërend van mieren tot wilde geiten, geleid tot grootschalige veranderingen in de samenstelling van de soorten en het uitsterven van soorten. De exacte langetermijneffecten van deze wereldwijde ecosysteemveranderingen zijn nog steeds moeilijk te voorspellen, maar men is het er unaniem over eens dat het waarschijnlijk desastreus en onomkeerbaar zal zijn. Hoewel vaak wordt gedacht dat ecosystemen veerkrachtig zijn, kunnen de hoge mate van verstoring die zij momenteel ondervinden, hen dwingen tot een omslagpunt waarbij verdere uitsterven en veranderingen in ecosystemen niet kunnen worden tegengehouden.
De bescherming van de resterende biodiversiteit is daarom onontbeerlijk als we onze enorme impact op de natuurlijke omgeving willen verminderen. Het is onze verantwoordelijkheid als wetenschappers om deze relevante bevindingen en inzichten te gebruiken om het publiek op de juiste wijze te informeren over onze impact op de soortenrijkdom en hoe dit te beperken. De alarmerende snelheid waarmee soorten achteruitgaan heeft mij ertoe aangezet om al meer dan 20 jaar een actievere en vrijwilligere rol te spelen in het behoud van een uniek lokaal moeras- en veenecosysteem. Het verwerven van financiering, het opstellen van beheersplannen, het publiceren van boeken en hands-on beheer van de ongerepte en gerestaureerde graslanden en moerassen binnen een grote groep enthousiaste vrijwilligers toont aan dat persoonlijke inspanningen substantieel en direct kunnen bijdragen aan het behoud van soorten. Wetenschappers, beleidsmakers en ngo’s moeten daarom hun inspanningen om het belang van biodiversiteit te waarderen en te erkennen voortdurend opvoeren, zodat het de nodige zelfinitiatieven bevordert om deze te behouden

Originally posted 2018-05-04 14:25:21.

%d bloggers vinden dit leuk: