Sara Vicca / Post doc

University of Antwerp / Biology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn onderzoek richt zich op de interactie tussen global change en natuurlijke ecosystemen: hoe beïnvloedt global change de landecosystemen en hoe beïnvloeden veranderingen in deze ecosystemen het klimaat? Landecosystemen hebben sinds de jaren 1960 ongeveer 30% van de antropogene CO2-uitstoot opgeslaan, en op deze manier klimaatverandering vertraagd. Deze zogenaamde koolstofsink staat echter onder druk, onder meer door de toenemende frequentie en intensiteit van extreme gebeurtenissen. Dit is zorgwekkend, omdat een afname van de koolstofopslag impliceert dat klimaatopwarming nog meer zal versnellen en zelfs zichzelf kan gaan versterken wanneer de natuurlijke ecosystemen in plaats van netto CO2 op te slaan, netto CO2 beginnen afgeven.
In het algemeen maak ik me vooral zorgen over de cascade van effecten in verband met klimaatverandering, variërend van het overschreiden van kantelpunten in het aardse systeem tot extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen die leiden tot sociale onrust, migratie en oorlog.
Het aannemen van een ecologische levensstijl is voor mij en mijn gezin een tweede natuur geworden. Ons huis is uitgerust met zonnepanelen, die zelfs iets meer elektriciteit leveren dan wij gebruiken, en we hebben geïnvesteerd in isolatie om het energieverbruik voor verwarming te verminderen. Ik geef financiële steun aan een lokale energiecoöperatie die projecten uitvoert voor duurzame energieproductie en verbeterde energie-efficiëntie. We hebben geen auto en dus maken we meestal gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. We vermijden vlees en gebruiken bij voorkeur lokaal geteelde groenten (en telen ook zelf ook graag wat groentjes).
Ik investeer ook in bewustwording over klimaatverandering en milieuproblemen, onder andere door het schrijven van blogs en het geven van lezingen aan het grote publiek.
In het trachten om mijn eigen ecologische voetafdruk te verkleinen, bots ik regelmatig op verschillende problemen. Zo zijn er vaak onvoldoende alternatieven voor de auto beschikbaar. Nog erger zijn de alternatieven voor het vliegtuig. Een ander voorbeeld betreft het gebruik van (single-use) plastics, wat zowat onmogelijk is om te vermijden.
Het wetenschappelijk bewijs is duidelijk: de uitstoot moet dringend en drastisch naar omlaag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De noodzakelijke overgang naar een koolstofneutrale samenleving vereist krachtige maatregelen op alle niveau’s en in alle sectoren, waaronder energieproductie, mobiliteit, huisvesting, industrie, landbouw. Een snelle en drastische overgang kan alleen worden bereikt als de beleidsmakers de juiste stimulansen en beleidsmaatregelen invoeren, rekening houdend met de sociaaleconomische neveneffecten. Het is belangrijk dat de transitie op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt. Ik ben er van overtuigd dat het beleid de klimaatuitdaging moet aangrijpen om niet alleen ons klimaat te verbeteren, maar ook de overgang naar een duurzamere samenleving te bewerkstelligen. De sustainable development goals kunnen hiervoor de nodige leidraad bieden.

Originally posted 2018-06-15 14:59:40.

%d bloggers vinden dit leuk: