Christine Bingen / Researcher, senior scientist

Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB) / Physics, in the field of atmospheric research

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Het bestuderen van de atmosfeer biedt veel gelegenheden om je zorgen te maken over het klimaat: De wereldtemperatuur vertoont sinds decennia dezelfde stijging: ongeveer 15 % over 30 jaar ! Menselijke activiteiten markeren in toenemende mate de stratosfeer, een zeer stille en afgelegen atmosferische laag: roet uit sterk vervuilde gebieden, rook van grote branden tot 10 tot 20 km. Een ander opvallend beeld is de kaart van de NO2-uitstoot, waar de driehoek Vlaanderen-Ruhr-Rotterdam een wereldwijde hotspot is. Leiders, besluitvormers hebben de verantwoordelijkheid om op te treden !
Deze vaststellingen tonen aan dat er dringend actie moet worden ondernomen. Ik volg deze principes: (1)ageer zelf en toon je actie: je kan alleen anderen inspireren; (2) vergeet de “Ik kan niet alleen het verschil maken”. Individuele actie is onze eigen verantwoordelijkheid en door het sneeuwbaleffect kunnen we bergen verzetten; (3) ons bewust zijn van onze macht als klant: bedrijven verkopen alleen wat anderen kopen.
Op persoonlijk vlak probeer ik het elektriciteits-, verwarmings- en waterverbruik te verminderen, te fietsen en de voorkeur te geven aan openbaar vervoer, te streven naar nul afval door verpakkingen te hergebruiken en mijn eigen dozen naar de winkel te brengen voor de verpakking.
Er zijn echter meer veranderingen nodig op het niveau van de samenleving, door het optreden van politici, economische leiders en mediamensen:
We moeten ophouden geketend te blijven aan de angst om comfort te verliezen, genieten van de vrijheid om niet meer verslaafd te zijn aan consumptie en ons weer in contact te brengen met de natuur. De regen, zon, wind en wisselende temperaturen op onze huid voelen, kan meer plezier brengen dan airconditioning! Studies hebben aangetoond dat bevolkingsgroepen die net genoeg middelen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, het hoogste niveau van geluk bereiken. Van hoeveel hebben we dit niveau overschreden?
Het beste afval is niet-bestaand afval. Door middelen te kiezen die minder verbruiken kunnen we rijkdommen besparen. We moeten aan dit eenvoudige principe denken voordat we verder gaan. In plaats van een grote, zware “ecologische auto”, wees blij met een kleine auto, of zonder auto.
Veel beslissingen die worden genomen om de ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn ineffectief, omdat ze alleen rekening houden met de ecologische kosten van het werk, maar de voetafdruk van de productie vergeten. Veel oplossingen die als “ecologisch” worden gepresenteerd, zijn feitelijk niet ecologisch.
Er is geen unieke oplossing voor een complex probleem.
We zullen de klimaatstrijd winnen als iedereen aan boord is. De ecologische strijd is ook sociaal en we kunnen niet winnen ten koste van de rest van de planeet.

Originally posted 2018-06-29 20:08:59.

%d bloggers vinden dit leuk: