Michael Fettweis / Researcher

Royal Belgian Institute of Natural Sciences / Coastal oceanography, sediment dynamics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Belangrijkste aandachtspunten in mijn vakgebied (kust oceanografie):
Toename van de temperatuur van het zeewater, toename van de stormachtigheid, veranderingen in de zoetwaterafvoer van rivieren.
De toename van de stormachtigheid kan van invloed zijn op de sedimentdynamiek met gevolgen voor de morfologie van de zeebodem (erosie, sedimentatie), de erosie van de kustlijn en de helderheid van het zeewater. Dit alles zal gevolgen hebben voor de pelagische en bentische ecosystemen en het menselijk leven bedreigen.
De stijging van de temperatuur zal de mariene biodiversiteit en de mariene productie veranderen. Het ecosysteem als geheel zal veranderen. Meer in het bijzonder zal dit de biogeochemische cycli en hun interacties met fysische processen zoals sedimentdynamiek, morfologie en waterhelderheid veranderen.
Veranderingen en acties:
Beroepsleven: Ik gebruik de trein voor afstanden tot 1500 km. Ik heb het aantal internationale conferenties op meer dan 2000 km afstand teruggebracht tot maximaal één per jaar. Ik gebruik de fiets om naar mijn werk te gaan.
Privé-leven: ik heb de vleesconsumptie met ongeveer 70% verminderd; het bio-biologische en lokaal geproduceerde deel van mijn voedsel verhoogd (tot nu toe ongeveer 50%); zonnepanelen voor elektriciteitsproductie geïmplementeerd; het huis geïsoleerd en hout gebruikt voor verwarming.
Moeilijkheden:
Onderzoeker zijn betekent ook een internationaal netwerk hebben en dit netwerk in stand houden door middel van regelmatige bijeenkomsten. Dit staat enigszins in contrast met het verminderen van het reizen.
De prijs van transporten die minder CO2 produceren is te hoog, bijvoorbeeld trein vs. vliegtuig. Het zou het tegenovergestelde moeten zijn.
De politiek richt zich op economische groei en niet op het veranderen van onze levensstijl.
Globalisering is de grootste bedreiging voor lokale initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de CO2-productie.
Belangrijke wijzigingen:
Onderwijs op scholen over hoe we ons leven kunnen veranderen, hoe we onze hebzucht naar consumptie kunnen verminderen.
We hebben een beleid nodig dat de industrie en de burgers verplicht hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Producten met een grotere voetafdruk moeten meer worden belast.
Dit vereist een sterkere samenwerking op Europees (en mondiaal) niveau.
Er moet een economische waarde worden toegekend aan de biodiversiteit en een kostenpost voor het verlies aan biodiversiteit.

Originally posted 2018-10-25 02:49:18.

%d bloggers vinden dit leuk: