Nina Dehnhard / Seabird Ecologist

Norwegian Institute for Nature Research (NINA) / Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

In mijn vakgebied, zeevogelecologie, zie ik de gevolgen van de klimaatverandering die het voortbestaan van veel soorten bedreigen. De soort die ik voor mijn doctoraat en eerste post-doc project heb bestudeerd, de zuidelijke rotspinguïn, nemt af en kan uitsterven als gevolg van de klimaatverandering. Als wereldwijd denkende mens doet het mij pijn om te beseffen dat vooral mensen in armere landen, die het minst hebben bijgedragen aan de CO2-uitstoot, het meest te lijden hebben: Mensen die te kampen hebben met een gebrek aan drinkwater en voedsel door droogte en woestijnvorming, mensen van wie de huizen worden verwoest door cyclonen en de stijgende zeespiegel. Ik ben bang voor een toekomst van conflicten en oorlogen over water en massale migratie. De laatste zomer in Midden-Europa gaf ons een goed beeld van wat toekomstige generaties als “normale” omstandigheden zullen moeten doorstaan. Mensen stierven als oorzaak van de hittegolf, en hetzelfde gebeurt met stormen, overstromingen, cyclonen wereldwijd. Wat zijn de economische en maatschappelijke kosten van dergelijke extreme gebeurtenissen (die steeds vaker voorkomen door de klimaatverandering)? Deze cijfers nemen toe en zullen verder toenemen. Klimaatverandering is geen toekomstige, verre gebeurtenis, het gebeurt nu, en als we niet snel handelen, zal het alleen maar erger worden.
Als politici dus klimaat-acties uitstellen omdat ze bang zijn dat bijvoorbeeld het verlaten van bruinkool voor energieproductie banen zal vernietigen en te duur zal zijn, dan zien ze de werkelijke kosten eigenlijk niet in. Zij nemen beslissingen die ten koste gaan van ons klimaat, het milieu, onze samenleving en het leven van mensen.
Dus, wat kunnen we doen? Heroverweeg ons gedrag om waar mogelijk grondstoffen en energie te besparen: Ieder van ons kan veranderen, bijvoorbeeld door naar het werk te fietsen en minder met de auto te rijden. Deel een auto en/of koop een auto met een laag brandstofverbruik. Drink kraanwater in plaats van (plastic-)flessenwater. Eet seizoensgebonden en lokaal geproduceerd voedsel en minder vlees, aangezien de productie van veeteelt verantwoordelijk is voor 14,5% van onze broeikasgasemissies. Probeer tot slot zo min mogelijk te vliegen – en als u vliegt, dan compenseer uw vluchten en ook de gerijden kilometers van uw auto.
Iedereen heeft dus een keuze, het zijn niet alleen de politici. Overweeg bij de volgende verkiezingen uw keuzes en de toekomst en stem dienovereenkomstig. Wees creatief, deel je kennis en inspireer mensen om na te denken over hun acties.

Originally posted 2018-09-26 07:48:40.

%d bloggers vinden dit leuk: