Kobe Boussauw / Assistant Professor of Spatial Planning and Mobility

Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis Centre for Urban Research – Department of Geography / Urban and regional planning, transport planning

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het verband tussen verplaatsingen, het verkeer en het leefmilieu. Mijn verschillende professionele activiteiten als ruimtelijke planner hebben me toegelaten om daar actief rond te werken, en hebben de inspiratie geleverd voor mijn doctoraatsonderzoek dat handelde over het verband tussen ruimtelijke ordening en de vraag naar mobiliteit, in het kader van het reduceren van onze afhankelijkheid van olie en onze klimaatimpact. Ik werk vandaag nog steeds rond de interactie tussen de bebouwde omgeving en duurzame mobiliteit. Ik heb mijn aandacht echter deels verlegd naar de besluitvormingsprocessen die aan de basis liggen van ingrepen in de ruimtelijke ordening en het mobiliteitssysteem. Want het klimaatprobleem is in mijn ogen niet zozeer een technisch probleem, maar wel een maatschappelijk probleem. Daarnaast heb ik me gaandeweg gerealiseerd dat de groei van de uitstoot binnen de sector transport zich voornamelijk situeert in de luchtvaart en de scheepvaart. Over het problematische karakter van de groei van de luchtvaart heb ik intussen ook een paar teksten gepubliceerd, en ik denk dat we hard moeten nadenken hoe een geglobaliseerde wereld, met inbegrip van de onderzoekswereld, kan functioneren op basis van minder langeafstandsverkeer.
In onze onderzoeksgroep leeft het debat over de ecologische voetafdruk van academisch reizen. Heel wat collega’s en mezelf kiezen voor reizen binnen Europa nu consequent voor een ander vervoermiddel dan het vliegtuig (doorgaans trein, of ook wel eens een vrachtschip zoals op de foto). De afweging of een reis wel noodzakelijk is wordt nu ook bewuster gemaakt, waarbij de afstand een rol kan spelen in de afweging rond het al dan niet deelnemen aan een congres.
Samen met twee collega’s heb ik een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de ecologische voetafdruk van academische workshops (Caset, F., Boussauw, K., & Storme, T. (2018). Meet & fly: Sustainable transport academics and the elephant in the room. Journal of Transport Geography, 70, 64–67.). Deze publicatie werd ons niet door al onze internationale collega’s in dank afgenomen. Dit wijst erop dat er binnen de academische wereld niet noodzakelijk meer draagvlak is om ons klimaatvriendelijke te organiseren.
Binnen mijn eigen vakgebied zie ik twee belangrijke uitdagingen: enerzijds een versnelde energierenovatie van onze goed gelegen woningen en gebouwen, en anderzijds het doorrekenen van de klimaatimpact in de kost van voornamelijk internationaal vervoer.

Originally posted 2018-11-17 12:47:35.

%d bloggers vinden dit leuk: