Amaury Frankl / Postdoctoral researcher

Ghent University – Research Fund Flanders / Physical Geography

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Door de klimaatverandering komen weersextremen steeds vaker voor. Dit heeft een grote impact op onze omgeving en het milieu waarin we allemaal leven. In Californië werden de grote bosbranden van 2018 gevolgd door verwoestende modderstromen, toen een langdurige droogte werd ingeruild voor een periode van intensieve neerslag. De opwarming van de oceanen versterkt de impact van orkanen. In 2017 doodde de orkaan Maria bijna 3.000 mensen, veroorzaakte 40.000 aardverschuivingen in Puerto Rico, en koste de Puerto Ricaanse staat 43 miljard dollar. Ijskappen smelten, schijnbaar elk jaar een beetje sneller, en op hun beurt worden tropische eilanden ondergedompeld door een stijgende zeespiegel. Maar de gevolgen van de opwarming van de aarde laten zich niet alleen in verre streken voelen. Ook in België verandert de omgeving door de opwarming van de aarde. Kusten lijden onder erosie, door droogte zakt het grondwaterpeil naar alarmniveaus, winters worden natter (toenemend overstromingsrisico) en extreme neerslaghoeveelheden komen vaker voor, waardoor het risico op modderstromen in heuvelachtige plattelandsgebieden toeneemt. Wat is de impact van dit alles? Het verlies van mensenlevens, huizen, inkomens en manier van leven. Met dit alles stijgen de totale kosten van milieurampen enorm. De snelle veranderingen van onze omgeving maken onze landschappen niet enkel gevaarlijker, het schaadt ook de levering van ecosysteemdiensten en goederen wereldwijd. Dit leidt tot het verlies van bestaansmiddelen, toename in armoede en het verlies van biodiversiteit. Om deze trends om te keren moeten we de klimaatverandering beteugelen door de primaire oorzaak aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen tot een netto nul-emissie. Tegelijkertijd moeten we de veerkracht van onze landschappen vergroten door slimme natuur-gebaseerde oplossingen met te creëren. Groene infrastructuur maakt het mogelijk om koolstof in de natuur op te slaan en versterkt de biodiversiteit. Dit is hard nodig in onze agrarische omgevingen waar zelfs insecten met uitsterven worden bedreigd, wat op zijn beurt een ernstige bedreiging vormt voor onze voedselvoorziening. Deze op de natuur gebaseerde oplossingen maken het ook mogelijk om de gevolgen van de klimaatverandering voor het fysieke milieu te beperken. Het kan zo eenvoudig zijn als een erosiebeheersingshaag zoals hier afgebeeld. Beleidsmakers moeten de mogelijkheden die de natuur biedt gebruiken om de omvang en de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Hoe lever ik een bijdrage? Kleine dingen helpen: een tuin met inheemse vegetatie, vermindering van de vleesconsumptie met 80%, zoeken naar treinalternatieven tijdens het reizen, enzovoort. Veel handen maken licht werk.

Originally posted 2019-03-12 09:08:07.

%d bloggers vinden dit leuk: