Chloé Salembier / Professor

LOCI_UCL / Anthropologist

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als etnologen hebben we in de afgelopen 10 jaar op onze respectieve gebieden steeds grotere ongelijkheden tussen de verschillende bevolkingsgroepen vastgesteld. Deze ongelijkheden zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat multinationals de natuurlijke hulpbronnen exploiteren en de lokale bevolking zich verrijken, zonder rekening te houden met hun invloed op hun omgeving en de bewoonde omgeving. Als docent en onderzoeker aan een faculteit architectuur en stedenbouw probeer ik mijn studenten alternatieven aan te reiken voor de neoliberale markteconomie die alle levende wezens en hun leefomgeving diepgaand beïnvloedt. Ik probeer dagelijks het goede voorbeeld te geven door zo min mogelijk afval te consumeren, zonder eigen auto te reizen, mijn vliegreizen te beperken, lokaal geproduceerd voedsel te kopen dat het milieu respecteert, enzovoorts. Ik hoop dat de universiteit zich er ook toe zal verbinden het goede voorbeeld te geven in deze dagelijkse praktijken om meer sociale, klimaat- en migratierechtvaardigheid tot stand te brengen. Vanuit politiek oogpunt zouden er de komende jaren, of zelfs maanden, veel projecten moeten worden gestart om de rijkdom beter te verdelen en de natuurlijke omgeving die ons verwelkomt, te beschermen.

Originally posted 2018-05-05 04:26:07.

%d bloggers vinden dit leuk: