David Lombard / PhD student-researcher

University of Liège (ULiège) / Languages and literatures

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Hoewel het Antropoceen en de klimaatverandering algemeen bekend staan als wetenschappelijke kwesties, zijn het ook belangrijke culturele problemen. In de literatuurkritiek en ecokritiek is het de belangrijkste uitdaging om de kritiek te sturen in de richting van een herdefiniëring van de factoren die de hedendaagse cultuur definiëren, namelijk elke “giftige” waarde, geloof, praktijk of ideologie (bv. ongebreideld kapitalisme of consumentisme). Als literatuurwetenschappers moeten we nieuwe constructieve manieren ontwikkelen om de representaties van natuurlijke en technologische landschappen, situaties en objecten – en kwesties zoals klimaatverandering – in de hedendaagse cultuur kritisch te bevragen om ecologisch verantwoord gedrag te blijven bevorderen.
De laatste tijd ben ik begonnen al mijn acties en keuzes als intrinsiek politiek te herdefiniëren. Zo ben ik bijvoorbeeld van mening dat consumptie, maar ook politieke neigingen en sociaal gedrag brede en belangrijke maatschappelijke gevolgen hebben. Ik heb daarom ecokritische academische en algemene artikelen geschreven (voor Etopia of Eclosio) die de politieke dimensie van academisch onderzoek willen benadrukken en ecologische verantwoordelijkheid willen bevorderen. Daarnaast neem ik vaak deel aan debatten en conferenties die gericht zijn op het veranderen van niet-ecologisch gedrag en attitudes op een – zo niet mondiale – lokale schaal.
In het algemeen is onze eigenlijke opvatting van het sociale leven zelf problematisch. Met andere woorden, ik ben van mening dat een stressvolle, te arbeidsintensieve en op winst gerichte ethiek het voor mensen erg moeilijk maakt om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Ze zouden bijvoorbeeld voortdurend hun auto moeten gebruiken om sneller te zijn, veel e-mails te sturen voor hun werk en verwerkte voedingsmiddelen te eten die snel worden geconsumeerd om efficiënter te worden. Onze “giftige” relaties met werk, mensen en het leven zelf hebben enorme negatieve effecten op onze relatie met het milieu. Ik geloof dat een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan is om te evolueren naar een gezondere levensstijl en levenswijze die ons uiteindelijk in staat zou stellen om ons te realiseren dat het verbeteren van de huidige milieusituatie een angstaanjagende urgentie is.
Tot slot denk ik dat België op politiek niveau een internationaal voorbeeld moet worden op het gebied van klimaatverandering en opwarming van de aarde. We moeten een politiek bevorderen die burgers en regeringen helpt om hun ecologische verantwoordelijkheid niet langer als een obstakel te zien, maar eerder als een essentieel en lonend doel.

Originally posted 2018-07-12 20:43:36.

%d bloggers vinden dit leuk: