Charlotte Janssens / PhD student

KU Leuven / Agricultural Economics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Door droogte en overstromingen mislukken de oogsten nu al wereldwijd en de toekomstige gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw vormen grote risico’s voor de voedselzekerheid, vooral in de armste regio’s van de wereld. Klimaatverandering is één van de redenen waarom we, na jaren van neerwaartse trend, sinds 2014 weer een toename van de honger in de wereld waarnemen. De landbouwsector wordt echter niet alleen getroffen door de klimaatverandering, maar heeft ook een belangrijke rol bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Hier komt het lokale versus mondiale debat naar boven. De huidige geglobaliseerde voedselhandel legt een enorme druk op bossen en andere waardevolle ecosystemen, maar is tegelijkertijd essentieel om voedseltekorten op te vangen. Ik ben bezorgd over hoe we internationale voedselhandel kunnen creëren die verdere klimaatverandering beperkt en tegelijkertijd de voedselzekerheid wereldwijd waarborgt.
Deze zorgen hebben mij ertoe aangezet om bepaalde gewoonten aan te nemen om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Op de werkvloer denk ik drie keer na alvorens iets af te drukken en reis ik waar mogelijk met de bus of trein. In mijn persoonlijke leven streef ik in elke situatie naar de meest duurzame optie. Dit betekent het kiezen van een groene energieleverancier, het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer om te reizen, het niet kopen van nieuwe dingen als de oude nog functioneren, voornamelijk vegetarisch eten en het vermijden van voedselverspilling. Sommige dingen zijn eenvoudig, zoals het kopen van groenten in de supermarkt die geen plastic om zich heen hebben of het recyclen van afval. Het is echter een uitdaging wanneer de duurzame optie meer tijd, moeite of geld kost, of wanneer er discussie ontstaat met anderen. Ik hoop dat #Wechangeforlife velen zal aanzetten tot stapsgewijze veranderingen in het dagelijks leven, zodat we een samenleving creëren waarin we niet langer praten over de duurzame optie, maar over de standaard optie.
Om dit doel te bereiken, zullen we er niet in ons eentje kunnen komen. Er moet dringend actie worden ondernomen op politiek niveau. Ten eerste is er behoefte aan een sterke, onomkeerbare politieke wil en motivatie om het probleem aan te pakken. Te lang is het geen prioriteit geweest. Ten tweede hebben we een langetermijnstrategie nodig om dit op een eerlijke, efficiënte en effectieve manier te doen. Dit vereist samenwerking en vertrouwen tussen alle actoren in de samenleving en een voortdurende inspanning van politici en experten om samen het juiste beleidskader tot stand te brengen.

Originally posted 2018-05-24 02:45:29.

%d bloggers vinden dit leuk: