Andrea Catellani / Professeur

Université catholique de Louvain / Communication, semiotics, discourse analysis

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik ben onderzoeker op het gebied van communicatie en discoursanalyse. Sinds 10 jaar werk ik eraan om beter te begrijpen hoe organisaties communiceren over hun sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. De laatste jaren richt ik me vooral op de analyse van de klimaatveranderingscommunicatie; ik werk samen met enkele collega’s in Frankrijk en België, en ik ben lid van de International Environmental Communication Association.
Ik maak me grote zorgen over de evolutie van de biosfeer van onze planeet. In mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis op het gebied van milieustudies. In mijn privéleven probeer ik mijn gewoontes en gedrag te veranderen: een hybride auto gebruiken, deze hybride auto veel minder gebruiken, de hoeveelheid afval en pakketten verminderen, mijn geld investeren volgens de principes van verantwoord beleggen (ik ben bijvoorbeeld een klant van Triodos bank), mijn dochters voorlichten over milieukwesties, milieugroepen en -verenigingen ondersteunen, de CO2-uitstoot van vluchten en reizen compenseren.
Ik heb echt het gevoel dat het niet genoeg is, en dat ik in de toekomst veel meer kan doen, zoals het verminderen van mijn vluchten en reizen (en het gebruik van meer videoconferentiesystemen voor mijn werk). Ik denk dat ik op een diepere manier in mijn geestelijk en persoonlijk leven de taak van de bescherming van ons “gemeenschappelijk huis” moet integreren, om de Paus Franciscus te citeren. Ik denk dat het ook belangrijk is om op alle niveaus (van het gezin tot het grootste politieke en economische niveau) sterkere banden, netwerken en samenwerkingsverbanden te creëren en te versterken.
Ik denk dat onze samenleving veel gewoontes en gedrag moet veranderen. Politiek en politici moeten erbij betrokken worden, net als het economisch systeem. Ik denk dat onze democratie een sterke druk moet uitoefenen op het technokapitalistische systeem en op politici, door middel van participatie en democratische middelen, om de uitstoot van koolstofequivalenten, plastic afval, energieverbruik, enzovoort, drastisch te verminderen en onze manier van leven te veranderen in een soberder en duurzamer niveau. Communicatie, media en onderwijs zijn ook cruciale plaatsen om te zijn.
Ik denk dat ook het idee van een “financieel-klimaatovereenkomst” (“pacte finance-climat”), voorgesteld door sommige Franse economen, een zeer interessant middel kan zijn (zie http://www.pacte-climat.eu).

Originally posted 2018-06-02 09:31:55.

%d bloggers vinden dit leuk: