Alain Jonas / Professor

University of Louvain /Nanotechnology, organic materials

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

In mijn persoonlijke leven heb ik me lange tijd zorgen gemaakt over de problemen die samenhangen met de industriële productie van vlees; ik ben dus 20 jaar vegetariër geweest; ik ben niet meer vegetariër om een aantal redenen, maar ik heb mijn vleesconsumptie sterk verminderd. Dit is iets wat iedereen kan doen. Ik heb er ook voor gekozen om dicht bij mijn werk te wonen, om gemakkelijk te kunnen lopen of fietsen om naar mijn werk te gaan. Ik begrijp dat dit een voorrecht is dat niet iedereen zich kan veroorloven en dat politici dus betere middelen van openbaar vervoer, betaalbare huisvesting, enz. moeten ontwikkelen. Ik neem ook de trein wanneer dat mogelijk is in plaats van vliegtuigen voor mijn professionele reizen – helaas is dit vaak duurder dan het vliegtuig, iets wat veranderd moet worden.
Op mijn terrein zie ik veel kwesties die snel moeten worden aangepakt, naast andere dringende milieukwesties zoals de klimaatverandering: het irrationele gebruik van schaarse hulpbronnen (grondstoffen); de hoge vervuiling die samenhangt met de fabricage van IT-componenten (waaronder zonnepanelen); en het vrijkomen van micro- en nano-deeltjes in het milieu, waarvan de kwestie van de microplastic op dit moment met name wordt aangekondigd, hoewel dit slechts een klein onderdeel van het probleem is. Er zijn matig efficiënte technische oplossingen voor het irrationele gebruik van schaarse hulpbronnen, dat vooral in de IT-technologie voorkomt (smartphones zijn een belangrijk voorbeeld); het gaat om een volledige levenscyclusanalyse en recyclingstromen. Een echte evolutie is echter nodig om de manier waarop we denken en omgaan met computers, smartphones, het internet, enz. te veranderen. Daarnaast moet men zich bewust zijn van de vreselijke milieukosten van halfgeleidertechnologie: om deze apparaten, die deel uitmaken van ons dagelijks leven, te vervaardigen, zijn er zeer vervuilende processen ontwikkeld en oorlogen gevoerd om toegang te krijgen tot kritieke hulpbronnen. Daarnaast vergt ons gebruik van het internet ook een enorme uitgave aan energie en apparaten die we ten onrechte als vanzelfsprekend beschouwen. Ten slotte is de verspreiding van micro- en nanodeeltjes in het milieu zeer zorgwekkend, ook al zijn ze niet allemaal problematisch (en sommige van hen bestaan ook in de natuur). We moeten het probleem op een rationele manier beoordelen, kijken in hoeverre het een bedreiging vormt en dienovereenkomstig handelen. We proberen nu onze studenten bewust te maken van deze problemen door projecten op te zetten die een levenscyclusanalyse omvatten. Op de lange termijn hoop ik dat dit de manier waarop producten worden ontworpen en ontwikkeld zal veranderen.

Originally posted 2018-07-11 21:26:48.

%d bloggers vinden dit leuk: