Simon Braem / PhD Student Behavioural Ecology and Conservation

Earth & Life Institute Biodiversity, Université Catholique de Louvain / Molecular and Evolutionary Biology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn zeker belangrijk om de aandacht op te vestigen. We mogen echter niet vergeten dat de klimaatverandering zelf een symptoom is van iets dat veel destructiever is en direct verband houdt met menselijke activiteiten: vervuiling en verstoring van het ecosysteem. We kunnen niet genoeg benadrukken dat we ook deel uitmaken van datzelfde ecosysteem, omdat we miljoenen jaren lang dezelfde evolutionaire reis hebben gemaakt als elk ander organisme op aarde. We mogen dan nu mentaal veel meer losgekoppeld zijn van onze ‘natuurlijke omgeving’, maar ons bestaan is er nog steeds sterk van afhankelijk. Wat we vrijelijk profiteren van onze natuurlijke omgeving wordt ecosysteemdiensten genoemd. Meer aandacht moet worden besteed aan deze ecosysteemdiensten tijdens biologiecursussen in het voortgezet onderwijs, maar ook tijdens geschiedeniscursussen. Voorbeelden zijn insectenbestuiving, de vele voordelen van de rivierbekkens van de Schelde of, op wereldschaal, de aandacht voor de vitale waterzuivering en de waterafstotende effecten van de mangrovebossen nabij de tropische kusten.
Een tweede punt van zorg is de toenemende angst bij het publiek voor nieuwe technologieën zoals genetisch gemodificeerde organismen. Hoewel dit vaak als iets ‘onnatuurlijks’ wordt ervaren, zal verder onderzoek naar deze technieken om duurzamere gewassen op te leveren uiteindelijk van vitaal belang zijn voor het voeden van onze massale bevolking, die (in ieder geval de komende 20 jaar) nog steeds zal groeien. Ook hier lijken onderwijs en bewustwording van het publiek over deze onderwerpen zeer belangrijk.
Wat de toekomstige politiek betreft, zal er waarschijnlijk niet ‘één’ uiteindelijke oplossing zijn om de immense negatieve impact op het milieu als gevolg van overbevolking te verminderen. Een die naar mijn mening echter meer aandacht verdient, is een indirecte: mensen en regeringen van rijke landen moeten investeren in internationale steun voor organisaties die zich inzetten voor de bescherming van de rechten van vrouwen in landen met een hoge mate van genderongelijkheid. Om het in Sir David Attenborough’s woorden te zeggen:
“Je zult ontdekken in landen waar vrouwen de controle hebben over hun eigen lichaam, waar ze onderwijs hebben, waar ze geboortebeperking hebben, waar ze faciliteiten hebben en waar ze geletterd zijn, wanneer dit soort dingen gebeuren, daalt het geboortecijfer. Altijd. Altijd.

Originally posted 2018-05-27 15:31:39.

%d bloggers vinden dit leuk: