Lieven Bervoets / Full Professor

Department of Biology, University of Antwerp / Biology/Ecotoxicology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als ecotoxicoloog bestudeer ik de accumulatie van verontreinigende stoffen in het milieu door verschillende organismen en de effecten op individuen en op hele gemeenschappen. Uit verschillende studies blijkt dat een verhoogde temperatuur resulteert in een verhoogde accumulatie en hogere toxiciteit van chemicaliën. Bovendien leidt een verhoogde temperatuur tot extra stress voor organismen.
Sinds mijn jeugd ben ik begaan met het milieu, wat de belangrijkste reden was voor mijn studie biologie. Vanwege de effecten van klimaatverandering op de natuur en biodiversiteit probeer ik zo milieuvriendelijk mogelijk te leven en te consumeren. Het grootste deel van de tijd reis ik met mijn familie voor onze vakanties per trein naar verschillende landen in Europa of soms gewoon in België of Nederland.
Voor het woon-werkverkeer gebruiken we alleen de fiets en trein. Ook voor het winkelen maken we nauwelijks gebruik van een auto, omdat we geen eigen auto hebben maar deelnemen aan een autodeel project. We proberen nu een breder netwerk van autodelen in ons dorp op te zetten. Hoewel we geen vegetariërs zijn, eten we maar één of twee keer per week vlees en minimaal één keer per week veganistisch. Verder proberen we ons energie- (elektriciteit en verwarming) en waterverbruik zo laag mogelijk te houden. Tenslotte kopen we nagenoeg nooit plastic flessen of blikjes.
Ondanks al deze acties hebben we nooit het gevoel dat we onszelf iets ontzeggen of dat we onze levenskwaliteit verminderen, integendeel, we ervaren ons welzijn als zeer hoog.
Wat mijn job betreft, heb ik eind 2015 besloten om mijn CO2-uitstoot, veroorzaakt door academisch reizen (vliegtuig, trein, bus, auto), met minimaal 80 % te verminderen ten opzichte van mijn jaarlijkse gemiddelde uitstoot voordien (tussen 1987-2014). Ik ben erin geslaagd om mijn CO2-uitstoot te verminderen met zelfs 86 -96% in de periode 2015-2018. Ik heb dit ook voorgesteld als een uitdaging op een bijeenkomst van het AURORA-netwerk aan de voorzitters van 9 Europoese universiteiten. Het grootste probleem met reizen is echter het verdwijnen van nachttreinen in veel delen van Europa.
Maatregelen die door de overheid moeten worden genomen, zijn: meer stimulansen geven om minder energie te gebruiken, premies te geven voor isolatie, het openbaar vervoer te optimaliseren, te investeren in (onderzoek naar) hernieuwbare energie, en belastingcte heffen op activiteiten en consumptiegedrag die schadelijk zijn voor het milieu en het klimaat, zoals luchtvaart en vleesconsumptie. Bovendien moeten alle openbare gebouwen zo snel mogelijk klimaatneutraal worden gemaakt.

Originally posted 2018-05-23 20:03:20.

%d bloggers vinden dit leuk: