Thierry Hance / Professor in Ecology

Earth and Life Institute, Biodiversity section, UcLouvain / Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn belangrijkste zorgen houden verband met de huidige biodiversiteitscrisis en het verlies van natuurlijke habitats of de wijziging daarvan. Ons economisch systeem oefent een grote druk uit op de natuurlijke hulpbronnen en leidt niet alleen tot een symbolische verdwijning van soorten, maar ook, meer in het algemeen, tot een afname van de algemene soortenrijkdom, waardoor de goede werking van de ecosystemen wordt bedreigd. Zo zijn recente publicaties over de wijdverbreide afname van de overvloed en diversiteit van insecten over de hele wereld bijzonder zorgwekkend vanwege hun rol in voedselketens en de recycling van organisch materiaal. Deze biodiversiteitscrisis is ook een factor in het versnellen van de klimaatverandering.
In deze context probeer ik in mijn dagelijks leven een zo verantwoord mogelijke keuze te maken voor de consument, inclusief het kopen van lokale en biologische producten. Ik ben ervan overtuigd dat we door onze koopkracht economische keuzes kunnen beïnvloeden. Ik probeer ook het gebruik van onnodige verpakkingen en afval te beperken. Het is niet altijd gemakkelijk vanwege het aanbod van producten. Soms duurt het ook langer om de meest geschikte keuzes te maken. Als familie composteren we, afgezien van het sorteren van afval, al het organische afval dat we bij het onderhoud van de tuin recyclen.
Op professioneel niveau probeer ik oplossingen te vinden voor een echte overgang naar een milieuvriendelijkere landbouw door te zoeken naar alternatieven voor het gebruik van pesticiden. Ik denk ook dat communicatie en informatie essentieel zijn om onze manier van leven te veranderen en wanneer ik de kans krijg, probeer ik het bewustzijn te verhogen door middel van conferenties of artikelen.
Het sleutelelement van ons economisch functioneren, dat leidt tot een vreselijke verspilling en vernietiging van middelen, houdt verband met ons kapitalistische en financiële systeem, dat als ultieme prioriteit heeft dat particuliere bedrijven voortdurend winst nastreven. Deze zoektocht naar winst als economische motor genereert ook grote ongelijkheid in onze samenleving. We moeten deze helse cyclus doorbreken door de menselijke ontwikkeling in het middelpunt van de economische activiteit te plaatsen in een permanent respect voor de natuur.

Originally posted 2018-04-28 04:09:48.

%d bloggers vinden dit leuk: