Morgane Folschweiller / Research Assistant – Coordinator of the SAPOLL project

University of Mons – Zoology Lab / Wild bees conservation

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Wilde bijen en andere wilde bestuivers maken momenteel een sterke achteruitgang door die rechtstreeks (intensivering van de landbouw) of onrechtstreeks (klimaatverandering) verband houdt met menselijke activiteiten en wereldwijde veranderingen. Deze insecten zijn zeer kostbaar om ecosystemen in stand te houden door middel van bestuivingsdiensten en zijn essentieel voor onze landbouw. Hun verdwijning (in verscheidenheid en overvloed) is dus zeer zorgwekkend. Wij denken dus dat het nog steeds mogelijk is om de trend om te keren en de verliezen van de bestuivers te beperken. Om dat te kunnen doen, moeten we nu beginnen met het beschermen van bijen en andere bestuivers.
Voor mij kan het optreden voor bestuivers op verschillende niveaus: thuis, op het werk, tijdens mijn werk….. Op individuele schaal maak ik mijn tuinbestuiver vriendelijk en doe ik mijn best om mensen om me heen bewust te maken. In de universiteit bouwden we een “Bee village” op, werkten we voor een groenere campus en momenteel doen we conferenties of rondleidingen om studenten, docenten, onderzoekers en academici bewust te maken van wilde bijen. Op een groter niveau coördineer ik een project met de naam SAPOLL – Samenwerken voor Bestuivers (www.sapoll.eu). Meer bepaald zal dit project een actieplan voor de bescherming van wilde bestuivers in België en Noord-Frankrijk ten uitvoer leggen. Ons doel is om alle belanghebbenden (burgers, boeren, leraren, politici…..) een rol te laten spelen in het behoud van wilde bestuivers.
Zelfs bij projecten als SAPOLL is de taak groot en is het dringend noodzakelijk om de risico’s voor bestuivers te verminderen en hen te voorzien van voedsel (bloemenhulpbronnen) en nestplaatsen. Om dit te doen, hebben we geen menselijke en financiële middelen om iedereen te mobiliseren voor deze kritieke zaak. Ook ontbreekt het ons aan informatie en ervaring om wilde bestuivers beter te beschermen, omdat dit heel nieuw is.
Om echt het verschil te maken hebben we iedereen nodig, op elke schaal, om betrokken te raken bij het behoud van bestuivers. We moeten de wetgeving en politieke programma’s aanpassen (bottom down), maar we hebben ook bedrijven, overheden en burgers nodig om wilde bestuivers te integreren in hun dagelijks leven, acties en zorgen (bottom up). Meer in het bijzonder is het van groot belang (i) het onderzoek naar en de monitoring van wilde bestuivers en de oorzaken van hun achteruitgang voort te zetten; (ii) de mensen bewust te maken en te informeren om hen te betrekken bij het nemen van maatregelen; (iii) een begin te maken met ambitieuze instandhoudingsmaatregelen voor biodiversiteit en wilde bestuivers.

Originally posted 2018-06-21 23:07:12.

%d bloggers vinden dit leuk: