An Ansomms / Professor

Université Catholique de Louvain / Development studies

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als onderzoeker die nu al bijna twee decennia in Centraal-Afrika werkt, heb ik gezien dat klimaatverandering geen uitdaging voor de toekomst is. Het is van invloed op de levensomstandigheden van de boeren op het platteland VANDAAG DE DAG. De tijden van de seizoenen verschuiven op onvoorziene wijze. Droogte, erosie, te overvloedige regens op onvoorziene momenten….. Deze klimatologische afwijkingen zijn van invloed op de beschikbaarheid van voedsel. Ze verminderen de kansen van mensen om een fatsoenlijk en gezond leven te leiden.
Bovendien worden voedselproducenten en consumenten geconfronteerd met agro-ondernemingen waarvoor de voedselproductie ‘big business’ is. Kleine boeren, die als “onproductief” worden beschouwd, worden buiten de landbouwsector geduwd en vervangen door grootschalige productie-eenheden. Hun werkwijze is echter vaak ecologisch onhoudbaar.
We moeten diepgaand nadenken over welk leven we willen voor onze kinderen en voor kinderen over de hele wereld. Klimaatverandering gaat inderdaad niet over de uitdagingen van morgen. Het gaat om de keuzes van vandaag. tE Beginnen met wat we eten….. En met het soort landbouwmodel dat onze beleidsmakers promoten, zowel in Europa als – via ontwikkelingshulp – in Afrika. Het Green Revolution-model genereert winst voor een beperkte groep, maar slaagt er niet in om de grote meerderheid van de Afrikaanse boeren een duurzaam bestaan te bieden. Het is tijd om te kijken naar wetenschappelijk bewijs dat verder kijkt dan de index van de “economische groei” en om modellen voor voedselproductie te beoordelen die alle relevante dimensies van de menselijke ontwikkeling omvatten.

Originally posted 2019-02-08 11:58:34.

%d bloggers vinden dit leuk: