Wim Thiery / Research Professor

Vrije Universiteit Brussel / Climate science, global climate modelling, land-atmosphere interactions, land management, climate impacts

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

We beschikken vandaag over overweldigend wetenschappelijk bewijs dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. De bescherming van onze toekomstige generaties vraagt om actie in overeenstemming met de wetenschappelijke bewijslast. Het beperken van de opwarming tot 1.5°C vereist een onmiddellijke, sterke en blijvende vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, met inbegrip van een overgang naar een wereld zonder uitstoot tegen het midden van de eeuw en een netto negatieve wereldwijde uitstoot daarna. Hoewel individuen bewust hun eigen leven kunnen veranderen, ligt de sleutel tot het bereiken van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs in een sectoroverschrijdend, consistent en ambitieus beleid.
Mijn familie en ik zijn mij bewust van de oproep tot actie die voortvloeit uit decennialang wetenschappelijk onderzoek, en wij nemen daarom maatregelen om de uitstoot in ons persoonlijk leven te verminderen. Sinds vele jaren zijn wij één van de 50.000 leden van de duurzame elektriciteitscoöperatie Ecopower (www.ecopower.be), die uitsluitend via Belgische wind-, water- en zonne-energieprojecten produceert. Daarnaast hebben we onlangs een warmtepomp in huis geïnstalleerd die ons van warm water voorziet. We eten meerdere malen per week vegetarisch en vermijden sinds de zomer van 2015 als gezin te vliegen. Vorig jaar sloten we ons aan bij de elektrische autodelingscoöperatie Partago (www.partago.be) en introduceerden we dit initiatief in onze gemeente.
Op het werk ondernemen we actie op individueel, onderzoeksgroep-, afdelings- en universitair niveau. Tot nu toe heb ik nooit intercontinentaal gereisd voor een conferentie, ook al ben ik me ervan bewust dat dit mijn carrière schaadt. Mijn teamleden en ik investeren veel tijd in klimaatveranderingscommunicatie via klassieke en sociale media, door het schrijven van blogposts, het initiëren van en bijdragen aan open brieven (vb. https://ees.kuleuven.be/goodcop/, http://uahost.uantwerpen.be/s4climate/index.php/about/, https://signformyfuture.be ) en door het onderwijzen van klimaatverandering op middelbare scholen en tijdens culturele evenementen. Als groep streven we ernaar om onze vliegtuigemissies te verminderen door zoveel mogelijk met de trein te reizen, in overeenstemming met het vliegbeleid dat net is goedgekeurd aan de Vrije Universiteit Brussel. We staan daarbij voor de uitdaging om extreem volle agenda’s te combineeren met ons gezinsleven en de noodzaak om wetenschappelijke vooruitgang te boeken via persoonlijke ontmoetingen met collega-experts uit de hele wereld. Maar misschien wel het belangrijkste is dat de VUB vorig jaar ook het ambitieuze plan heeft aangenomen om tegen 2020 voor al haar activa van fossiele brandstoffen af te stoten en onmiddellijk 60 miljoen euro aan activa af te leiden van fondsen met aandelen in aan fossiele brandstoffen gerelateerde bedrijven.

Originally posted 2018-05-05 19:53:57.

%d bloggers vinden dit leuk: