Samuel Helsen / PhD researcher

Department of Earth and Environmental Sciences, KU Leuven / Climatology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

We zien nu al de gevolgen van de klimaatverandering! Dat blijkt duidelijk uit het wereldwijd toenemende aantal extreme weersomstandigheden met aanzienlijke schade. Als klimaatwetenschapper weet ik wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn. Als we nu niet handelen om de opwarming onder de 1,5 graden te houden, zullen de gevolgen alleen maar verwoestender zijn. Sinds kort zien we drastische veranderingen op Antarctica, waar ik me zorgen over maak. Niet alleen de West-Antarctische ijskap verliest massa, maar ook het oostelijke deel. Als we de opwarming niet kunnen beperken, kan voor Antarctica een omslagpunt worden bereikt waar onomkeerbare ijsverliezen kunnen optreden, wat bijdraagt aan de zeespiegelstijging in de komende eeuwen/millennia.

  • Sinds ik als doctoraatstudent aan de KU Leuven begon, verhuisde ik van een landelijk gebied ver van Leuven naar een meer verstedelijkt gebied dichter bij Leuven. Ik reis nu elke dag met de trein en met de fiets naar mijn werk. Ons appartement ligt dicht ook bij het station zodat ik het station te voet kan bereiken. Bovendien ligt ons appartement ook heel dicht bij het centrum van de stad waar ik woon. Op deze manier kunnen we gemakkelijk te voet of met de fiets naar het centrum gaan.
  • Als we naar conferenties gaan, volgen we de duurzaamheidsrichtlijnen van de KU Leuven. Dit betekent dat we voor conferenties in Europa (reistijd minder dan een dag) met de trein gaan. Als en alleen als we naar het buitenland gaan, compenseren we onze vluchtuitstoot (per ton uitgestoten CO2) door de uitstoot te betalen aan een duurzaam fonds. We gaan alleen naar het buitenland als het nodig is en als we interessante resultaten te presenteren hebben.
  • Onlangs ben ik ook begonnen met het verlagen van mijn rode vleesconsumptie. We eten nu meer kip en kalkoen/varken in plaats van rundvlees.
  • We vermijden ook plastic en ander afval.
    Naar mijn mening moeten regeringen, zowel op Europees niveau als op Belgisch nationaal niveau, rekening houden met de mitigatiedoelstellingen die door de overeenkomst van Parijs zijn opgelegd. Zij moeten dit implementeren in een ‘klimaatwet’ die de ambities voorschrijft en concrete regels bevat, met name voor die sectoren die het grootste aandeel hebben in de uitstoot. Tot nu toe ontbreekt een dergelijke wet in België. Bovendien moet technologische innovatie worden aangemoedigd, terwijl ook optimaal gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande technologieën. Daarnaast moeten we ook zoveel mogelijk gebruik maken van onze natuurlijke buffers, door meer ruimte te geven aan bossen.

Originally posted 2018-04-28 17:24:12.

%d bloggers vinden dit leuk: