Christine Frison / Postdoctoral researcher & lecturer

UCLouvain / UAntwerpen / International Environmental Law – Biodiversity & Agrobiodiversity Law

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

 1. Zorgen in mijn vakgebied
  1.1 Het ontbreken van verplichtingen van staten bij het opstellen van sterke, urgente en doeltreffende juridisch bindende actieplannen en bij de tenuitvoerlegging van bestaande internationale milieuverplichtingen. De belangrijkste belanghebbenden op het speelveld die bijdragen tot de vernietiging van ons milieu moeten verantwoordelijk worden gesteld voor milieuvervuiling en schade.
  1.2 Belangrijke lacunes in onze onderwijs- en opleidingsprogramma’s:
  Het internationale milieurecht wordt onze studenten nog lang niet voldoende onderwezen. In de Belgische universiteiten zijn er te weinig cursussen over het recht en het Antropoceen, het milieu of de socio-ecologische transitie, gegeven vanuit een transversale en transdisciplinaire invalshoek. Hoe kunnen we studenten opleiden om alle belangrijke problemen waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden aan te pakken als onze universiteiten hen niet de nodige opleiding geven?
 2. Mijn wijzigingen en acties
  Persoonlijke acties: Reizen met de trein & zoveel mogelijk vermijden van vliegtuigen, ecologisch verantwoord consumeren, betrokken zijn bij lokale initiatieven voor de ecologische transitie…..
  Maatschappelijke acties: het populariseren van mijn onderzoeksresultaten die gedeeld worden via sociale media; deelname aan openbare debatten; samenwerken met mijn gemeenteraad om lokaal, duurzaam voedsel voor onze scholen te promoten; samenwerken met de school van mijn kinderen om te informeren, schoolwerkers op te leiden en projecten te ontwikkelen die verband houden met duurzaam en gezond voedsel; mijn methoden en inhoud van het onderwijs aanpassen om mijn leerlingen de nodige instrumenten aan te reiken om de wettelijke milieu-uitdagingen aan te pakken….
 3. Moeilijkheden
  De onzekere werksituatie waarin ik mij bevind, staat mij niet toe om 100% in overeenstemming te zijn met mijn sociale en ecologische waarden. De overbelasting van het werk en de noodzaak om een vaste academische positie veilig te stellen, dwingt mij tot gedrag dat ik liever zou willen vermijden, zoals deelname aan een belangrijke conferentie in het buitenland (waardoor ik het vliegtuig moet nemen wanneer toegang per trein niet mogelijk is), ver weg wonen van een van de instellingen waarin ik werk, of het delegeren van huishoudelijk werk aan een over het algemeen onzekere vrouwelijke werknemer.
 4. Belangrijkste wijzigingen
  STRUCTURELE veranderingen! Geen subsidies meer voor sterk vervuilende activiteiten; ondersteuning van sociaal en ecologisch waardevolle ondernemingen; ontwikkeling van het openbaar vervoer (meer treinen, bussen, herontwikkeling van bestaande tramlijnen in kleine steden); investeringen in onderwijs (sociaal en ecologisch georiënteerd); ondersteuning van lokale ondernemingen die bereid zijn te produceren met een sociaal en ecologisch effectieve zorg); ondersteuning van transitie-initiatieven; geen politieke doelstellingen op korte termijn (verantwoording op lange termijn voor politici); ondersteuning van grote democratische veranderingen in ons maatschappelijk functioneren….

Originally posted 2018-05-03 09:23:23.

%d bloggers vinden dit leuk: