Eric Lambin / Professor

UCLouvain, Stanford University / Geography, environmental science

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn aanvankelijke optimisme over het vermogen van de mensheid om te reageren op de uitdagingen op milieugebied wordt steeds meer op de proef gesteld door drie observaties: (i) de gevaarlijkste vormen van milieuveranderingen, met name klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, zich in een versneld tempo voltrekken; (ii) de huidige beleidsreacties – zowel nationaal als internationaal overheidsbeleid en initiatieven van de particuliere sector – zijn grotendeels ontoereikend; (iii) de invoering van duurzame consumptie door een aanzienlijk deel van de wereldbevolking verloopt te traag om op grote schaal effect te sorteren als gevolg van ingebakken menselijk gedrag en sociale normen.
In mijn persoonlijke leven zijn de twee grote veranderingen die ik heb doorgevoerd: i) een grote vermindering van de vleesconsumptie: geen vlees thuis en slechts één of twee keer per maand in sociale situaties waar dat gemakkelijker is; ii) ik heb geen eigen auto als ik vijf maanden per jaar in Californië woon: Ik reis meestal met de fiets of het openbaar vervoer, en ik gebruik een zorgprogramma als ik geen andere optie heb.
Ik ben er niet in geslaagd om mijn ecologische voetafdruk te onderdrukken, veroorzaakt door de luchtvaart. Ik geef vijf maanden per jaar les aan de Stanford University in Californië en doe veldonderzoek in tropische gebieden. Ik hoop dat de voordelen van mijn onderzoek naar het ontwerpen van een effectiever milieubeleid de CO2 -uitstoot in verband met mijn vliegreizen meer dan compenseren, maar dit is moeilijk te beoordelen. Ik weiger echter de uitnodigingen om wetenschappelijke besprekingen in verre landen te geven, tenzij de voordelen van deze besprekingen voor het milieubeleid of het onderwijs de gevolgen van mijn vliegreizen – die over het algemeen onwaarschijnlijk zijn – waarschijnlijk teniet zullen doen. Mijn vrouw en ik zijn een ecologisch herstelproject gestart in een oud agrarisch landschap, met voordelen voor de biodiversiteit en de opslag van koolstof. Dit compenseert een deel van mijn uitstoot als gevolg van vliegreizen.
Om te voorkomen dat de mensheid de korte periode van kansen voor een duurzame transitie mist, vind ik dat iedereen dat zou moeten doen: (i) de vleesconsumptie aanzienlijk te verminderen en over te schakelen op een vegetarisch dieet; (ii) zich ertoe te verbinden niet meer dan één of twee kinderen te krijgen; (ii) ten minste één belangrijke duurzaamheidsresolutie aan te nemen die het best bij de levensstijl van een persoon past. De regeringen moeten het eens worden over een universele koolstofbelasting die de sociale kosten van koolstof weerspiegelt en die in alle sectoren en door alle landen moet worden toegepast. Alle particuliere ondernemingen moeten transparante verbintenissen aangaan om hun ecologische voetafdruk in hun activiteiten en toeleveringsketens aanzienlijk te verkleinen, en de consumenten moeten hun consumptiebeslissingen op basis van deze verbintenissen nemen.

Originally posted 2018-06-23 22:28:52.

%d bloggers vinden dit leuk: