Anne Snici / Independent researcher

Arne Loosveldt Fund / Philosophy of education, epistemology and ethics

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als onderzoeker op het gebied van Onderzoek en Innovatie en Hoger Onderwijs baart het mij zorgen dat de meeste wetenschappers en beleidsmakers zich niet bewust zijn van de complexiteit van de huidige maatschappelijke uitdagingen. Ze leiden nog steeds jongeren op met het ‘mechanistische’ wereldbeeld van de 19e eeuw, in de veronderstelling dat we één ding kunnen controleren (of ‘verbeteren’) zonder dat we anderen (negatief) beïnvloeden. Welnu, antibiotica hebben ons een lesje geleerd, de klimaatverandering bewijst dat we ongelijk hebben…. Toch stellen weinig wetenschappers hun aannames over de aard van de dingen in vraag, noch vragen ze zich af hoe ze kunnen leren om de complexiteit ervan te omhelzen – de complexiteit waardoor het menselijk leven heeft kunnen ontstaan!
Ik organiseer mijn leven zoveel mogelijk door middel van ‘regeneratieve’ economische initiatieven, d.w.z. initiatieven die er niet op gericht zijn ‘geld te verdienen’ door mij ertoe aan te zetten ‘meer te consumeren’, maar die bijdragen aan het echte welzijn van iedereen (mensen en andere soorten) en tegelijkertijd de biosfeer herstellen. Voorbeelden: verantwoord bankieren, autodelen, fietsen en openbaar vervoer, vermijden van vliegreizen, vegetarisch eten, community supported agriculture, spullen repareren , coöperatieve verpakkingsloze kruidenier, enz. Een ’trage’ levensstijl waaraan ik even moest wennen, maar die nu echt bevredigend en leuk is!
En ik ‘verspreid de boodschap’ over een op complexiteit gebaseerde, op het gemeenschappelijk goed gerichte en cocreatieve manier om onderzoek te doen om de huidige uitdagingen aan te pakken – via lezingen, workshops, debatten, enz.
Wat zijn obstakels?

  • Vliegtuigen zijn vaak goedkoper dan treinen bij reizen in Europa
  • Er wordt veel energie verspild, bijvoorbeeld door ingebouwde stand-by lichtjes in bijna alles. Dus ga ik elke avond door het huis om apparaten los te pluggen :-//
  • Verkeersinfrastructuur is te autovriendelijk
  • Huisdelen wordt financieel ‘gestraft’…
    In het algemeen: producten (of diensten) die worden aangeboden door “extractrieve bedrijven” (met privaat winstoogmerk) zijn vaak goedkoper en gemakkelijker verkrijgbaar dan die van “regeneratieve” (op maatschappelijke baten georiënteerde) bedrijven. Ze worden door de politiek op dezelfde manier behandeld, ook al veroorzaken de eerste maatschappelijke en ecologische schade, terwijl de regeneratieve deze schade (trachten te) vermijden of herstellen. Dat is waanzin!
    We moeten ophouden met praten over ‘de economie’ alsof het een neutrale, algemene term is. Van nu af aan moeten ‘extractieve’ en ‘regeneratieve’ economie worden onderscheiden (door onderzoek, politiek, media, burgers, etc.) als verschillende realiteiten met enorm verschillende maatschappelijke kosten en baten. Regeneratieve economie moet worden bevorderd (door de politiek, banken, onderwijs, onderzoek, media, etc.) als de nieuwe norm, terwijl extractieve bedrijven moet worden onthuld voor wat ze zijn: dinosauriërs gedoemd om te verdwijnen.

Originally posted 2018-07-21 15:19:50.

%d bloggers vinden dit leuk: