Herwig Leirs / Full professor, Chairman of the Board of Governors

Un / Biology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als bioloog met een sterke interesse in populatiedynamiek en de ecologie van infecties, bestudeer ik hoe milieuomstandigheden zoals weer en biodiversiteit de bevolkingsgroei, uitbraken en de overdracht van ziekten beïnvloeden. Ons werk is sterk gericht op verschillende systemen in Oost- en Centraal-Afrika, maar ook in Europa en Centraal-Azië.
Veranderingen in klimaat en biodiversiteit gaan gepaard met veranderingen in de verspreiding en abundantie van soorten, met ongewenste effecten in de landbouw of de gezondheid. Ik maak me zorgen over veranderingen die onvoorspelbare uitdagingen met zich meebrengen en die moeilijk te stoppen zullen zijn.
Mijn persoonlijke levensstijl is niet erg bijzonder en is de laatste jaren ook niet drastisch veranderd. Mijn dagelijkse woon-werkverkeer naar het werk of naar vergaderingen in andere steden in België is uitsluitend een combinatie van openbaar vervoer en fiets. Toen we op zoek waren naar een huis, was een criterium om een treinstation op fietsafstand te hebben. We vermijden een wegwerpmentaliteit van de consument. Wij kopen bij voorkeur lokaal geproduceerd voedsel in en vermijden zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal. Onze familievakanties zijn in Europa. We proberen bewust om te gaan met het energieverbruik: de gemiddelde verwarmingsbron in ons huis is een efficiënte houtkachel (CO2-neutraal maar bewust van het fijne stof dat het produceert).
In de organisaties waar ik deel uitmaak van het management steun en stimuleer ik waar nodig aandacht voor milieubewustzijn en probeer ik de houding van anderen te beïnvloeden.
De grootste moeilijkheid bij het verkleinen van mijn ecologische voetafdruk is het reizen in verband met mijn werk als wetenschapper. Ik probeer consequent te zijn en de trein ook te gebruiken voor internationale middellange afstanden, maar voor conferenties en vergaderingen op grotere afstand of voor ons veldwerk in Afrika moet ik met het vliegtuig reizen (we nemen tenminste deel aan een CO2-compensatieregeling).
Hoewel persoonlijke motivatie en actie belangrijk is, moeten er dringend maatregelen worden genomen om de ecologische voetafdruk op maatschappelijk niveau te verkleinen. Dit varieert van drastische veranderingen in energieproductie en -verbruik, tot een volledige stop voor verdere reductie van de open ruimte en modale verschuivingen in mobiliteit. Dit zal onvermijdelijk tot op zekere hoogte gevolgen hebben voor de individuele vrijheid en sommige activiteiten duurder maken, maar bij de berekening van de prijzen moeten de externe en toekomstige kosten in verband met het gebruik van uitgeputte hulpbronnen en vervuiling in aanmerking worden genomen. Daarvoor is veel politieke moed nodig.

Originally posted 2018-08-19 23:10:26.

%d bloggers vinden dit leuk: