Marie-Jeanne Holveck / Postdoc

INRA PACA France / Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn grootste zorg is het feit dat ik moeite heb om om mij heen (buiten de universitaire kring) de alarmerende vaststelling over te brengen dat de planeet Aarde momenteel te kampen heeft met een grote biodiversiteitscrisis als gevolg van de interactieve, cumulatieve en wereldwijde effecten van de vele door de mens veroorzaakte veranderingen en activiteiten, zoals opwarming van de aarde, vervuiling, versnippering en vernietiging van habitats, overbevolking en overexploitatie van hulpbronnen of biologische invasies.
Ik heb het meer en meer over recente wetenschappelijke ontdekkingen met betrekking tot de degradaties die menselijke activiteiten veroorzaken op ons milieu (vaak doorgegeven door de media). Dit dient als starter om de discussie op gang te brengen bij alle acties die op individueel niveau kunnen worden ondernomen. Ik probeer bijvoorbeeld iedereen aan te moedigen om van manier van reizen te veranderen, zoals fietsen voor korte ritten (ongeveer 5 km) of overstappen op een elektrische fiets voor langere afstanden van het dagelijkse woon-werkverkeer, de manier waarop ze eten (lokaal, minder vlees, biologisch….) of eten in het algemeen (reparatie van de gebroken voorwerpen, bevoorrechten van de tweede hand, vermijden van supermarkten, bevoorrechte vakanties zonder het vliegtuig te nemen….), enz….
Het grootste probleem op maatschappelijk vlak is mijn gevoel van hulpeloosheid tegenover de constatering dat slechts een minderheid van de wereldbevolking zich bezorgd voelt, en wel om twee redenen: de overgrote meerderheid probeert gewoon te overleven en een zeer kleine minderheid om enorme winsten te maken. Ik heb slechts een zwakke (illusoire?) handelingsbevoegdheid op het gebied van politieke beslissingen, individualisme en de ongebreidelde race voorwaarts van onze samenlevingen (massaproductie, geplande veroudering, meer werken om meer geld te verdienen….). Ik vind het ook vanuit individueel oogpunt moeilijk om bepaalde verplichtingen te vermijden die mijn ecologische voetafdruk vergroten, zoals zakenreizen per vliegtuig naar het buitenland.
We hebben een verantwoorde communicatie nodig die rekening houdt met de perceptie van het publiek, die van cruciaal belang is voor de wetenschap in het algemeen en vooral op het gebied van de ecologie, gezien de huidige crisis. De communicatie tussen wetenschappers, managers, beleidsmakers en het publiek moet worden bevorderd door de raakvlakken tussen wetenschap en samenleving te vermenigvuldigen om de burgers te betrekken en groen gedrag en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Participatieve wetenschap en milieueducatie van jongs af aan zijn bijvoorbeeld goede manieren om het bewustzijn te vergroten. De media hebben ook een zeer belangrijke plaats in de kennis die onder het grote publiek wordt verspreid; hun relays van de biodiversiteitscrisis of wereldwijde veranderingen zijn naar mijn mening positief voor wat betreft het algemene bewustzijn van het probleem.

Originally posted 2018-05-02 10:31:22.

%d bloggers vinden dit leuk: