Hans Keune / Senior scientist

University of Antwerp & Research Institute for Nature and Forest (INBO) / Polictical & environmental science

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn belangrijkste zorg is het gebrek aan een zorgzame houding in de wetenschap, het beleid en de maatschappij als geheel: het lijkt erop dat we minder om elkaar en om de kwaliteit van ons leefmilieu geven dan nodig is om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan, waarvan de klimaatverandering en de verwevenheid ervan met de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen een prominente rol speelt.
In ons werk voor de leerstoel Zorg en de natuurlijke leefomgeving streven we ernaar om menselijke gezondheidszorg te combineren met zorg voor het milieu; klimaatverandering is een onderdeel van de milieugezondheidsdeterminanten. En we streven naar openheid en samenwerking.
Het is nog steeds moeilijk om op een geïntegreerde manier te werken over de gebieden, disciplines en sectoren heen: velen staan daar nog steeds niet echt open voor.
Er is behoefte aan een meer zorgzame houding in onze samenleving op alle niveaus van onze samenleving.

Originally posted 2018-12-19 03:23:32.

%d bloggers vinden dit leuk: