Kristof Van Assche / Professor in Philosophy of Law

University of Antwerp / Law, ethics, philosophy

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Een van de grootste problemen bij het aanpakken van de klimaatverandering is de constatering dat ons systeem van moreel oordeel slecht is toegerust om onze eigen verantwoordelijkheid te erkennen. Kenmerkend voor onze verstandige doctrine van verantwoordelijkheid is dat: (a) we zijn veel meer verantwoordelijk voor onze directe acties dan voor wat we niet voorkomen; (b) we hebben vooral verplichtingen ten opzichte van mensen die zich in onze directe omgeving bevinden; en (c) we zijn veel meer verantwoordelijk voor effecten die alleen het gevolg zijn van ons eigen handelen dan voor effecten die het gezamenlijke resultaat zijn van acties van een aantal personen.
De complexiteit van de klimaatverandering daagt ons systeem van moreel oordeel uit omdat: (a) de klimaatverandering lijkt niet het resultaat te zijn van een directe actie die we voor ogen hadden, maar het resultaat van passiviteit (het niet voorkomen ervan); (b) de klimaatverandering treft vooral mensen die ver weg zijn in ruimte en tijd; en (c) de klimaatverandering is het resultaat van een zeer kleine bijdrage van een zeer groot aantal personen en instellingen. Hoewel sommige van deze kenmerken bij nader inzien misschien moeten worden gekwalificeerd, maken ze het nog steeds moeilijk om onze eigen morele verantwoordelijkheid te erkennen en kunnen ze ons verleiden om onze verantwoordelijkheid te ontkennen of te ontlopen door middel van rationalisaties.
Om te erkennen dat de klimaatverandering een probleem van individuele verantwoordelijkheid is, moeten onze traditionele concepten met betrekking tot morele verantwoordelijkheid wellicht worden herzien of uitgebreid. We moeten het omarmen: (a) het morele belang van schade die we niet voorkomen; (b) morele verplichtingen tegenover toekomstige generaties en personen in verre oorden die negatief worden beïnvloed door ons gedrag; en (c) het morele belang om collectief aan te pakken wat we collectief verkeerd hebben gedaan.
Een dergelijk geherdefinieerd moreel kader zal de plicht om de fundamentele rechten van de huidige en toekomstige generaties te respecteren bevestigen en zal de plicht om de natuur te respecteren (als zodanig, of op zijn minst in zoverre dat de toekomst van de mensheid ervan afhangt) waarderen. Het zal ons ertoe aanzetten actie te ondernemen op individueel niveau (door onze luxe-uitstoot te verminderen en uiteindelijk uit te bannen) en op collectief niveau, door onze rol als burgers te gebruiken om regeringen en supranationale instellingen en onze rol als consumenten om druk uit te oefenen op de industrie en de handel om de uitvoering van een beleid van klimaatneutraliteit te versnellen.

Originally posted 2018-05-02 06:22:24.

%d bloggers vinden dit leuk: