Emile Frison / Panel member

International Panel of Experts on sustainable food systems (IPES-Food) / Agricultural sciences

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Een leefbare planeet voor onze kinderen
Ik maak me zorgen over de alarmerende ontwikkeling van onze voedselsystemen. Het industriële model van de landbouw (gebaseerd op grootschalige monoculturen van enkele gewassen, het intensieve gebruik van meststoffen, pesticiden en antibiotica, en industriële veevoedersystemen), dat sinds de jaren zestig door de wetenschap wordt gepromoot en wordt gedomineerd door grote landbouwbedrijven, bedreigt onze gezondheid en ons milieu. Het is de grootste oorzaak van biodiversiteitsverlies, is verantwoordelijk voor 25% van de BKG-uitstoot en grootschalige water-, lucht- en bodemverontreiniging. Het bedient een voedingsindustrie die zich richt op het produceren van energierijke, maar nutriëntenarme, hoogverwerkte voedingsmiddelen die onze gezondheid ondermijnen.
Als consumenten leven we in een voedselomgeving die overconsumptie van ongezond voedsel stimuleert en de banden tussen producenten en consumenten heeft verbroken. De gezondheidssector blijft zich richten op de behandeling van de schade die wordt veroorzaakt door de niet-overdraagbare ziekten en obesitas die het gevolg zijn van de huidige voedselsystemen, in plaats van op het aanpakken van de onderliggende oorzaken.
Op persoonlijk vlak heb ik mijn voedingsgewoonten aanzienlijk veranderd, door het kopen van biologisch voedsel, het verminderen van de vleesconsumptie, het eten van seizoensgebonden fruit en groenten, het verminderen van afval en recycling.
Op professioneel niveau zet ik mijn energie in om de transformatie naar gezonde, duurzame voedselsystemen te bevorderen. Met de steun van de stichting Daniel en Nina Carasso heb ik het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) opgericht. IPES-Food ondersteunt het pleidooi om duurzame voedselsystemen op de agenda van de beleidsmakers te plaatsen door wetenschappelijke argumenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan processen om de noodzakelijke transformatie te bevorderen.
Het is dringend noodzakelijk om onze landbouw om te vormen tot gediversifieerde agro-ecologische systemen die op een duurzame manier gezond en divers voedsel produceren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. We moeten de banden en het vertrouwen tussen boeren en consumenten weer aanhalen en zorgen voor een fatsoenlijk inkomen voor boeren die op duurzame wijze gezond voedsel produceren.
Er moet een alomvattend multisectoraal voedselbeleid worden ontwikkeld om een ondersteunende beleidsomgeving te bieden voor de noodzakelijke transformatie. Publieke investeringen moeten gericht zijn op het produceren van publieke goederen die ten goede komen aan de samenleving als geheel, in plaats van het subsidiëren van grote bedrijven.
Maar bovenal moeten we de uitdaging zelf aangaan. De recente mobilisatie van jongeren ten gunste van klimaatactie is zeer bemoedigend, maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen. In mei kunnen we stemmen voor partijen die het klimaatbeleid serieus nemen, maar elke dag kunnen we met onze portemonnee stemmen en kiezen wat we eten.

Originally posted 2018-05-01 11:28:52.

%d bloggers vinden dit leuk: