Frank Venmans / Assistant Professor

UMONS / Economist

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Ik ben vooral bezorgd over de onomkeerbaarheid van de aantasting van het milieu. Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn goede voorbeelden van onomkeerbare processen.
Ik probeer mijn uitstoot te verminderen wanneer dat op individuele basis mogelijk is. Mijn huis is oud en ik heb de muren en de zolder geïsoleerd. Ik heb fotovoltaïsche panelen op mijn dak die meer elektriciteit produceren dan ik gebruik. Ik ga niet naar conferenties buiten Europa, hoewel dat in de toekomst soms nodig kan zijn. Ik doe ook een jaarlijkse donatie van 3000 euro aan Greenpeace omdat ik het belangrijk vind om het bewustzijn te vergroten. Ik fiets bijna dagelijks en ga met de trein naar mijn werk, maar dat laat nog steeds veel kilometers over met de auto. Daarom ben ik aan het sparen om een kleine elektrische auto te kopen, maar ik heb het geld nog niet.
Het veranderen van levensstijl is niet altijd gemakkelijk. Ik ben van plan om slechts twee keer per week vlees te eten, maar in de praktijk eet ik veel vaker vlees. Het eten van kleinere porties blijkt voor ons gemakkelijker dan het verminderen van de frequentie. Een samenleving met een nuluitstoot is echter niet mogelijk op basis van individuele keuzes alleen. Hoewel ik in de toekomst misschien een elektrische auto koop, moet de drempel voor de elektriciteitsproductie 100 procent hernieuwbaar worden, wat door regelgeving moet worden opgelegd. Alle belangrijke overwinningen bij de verbetering van de milieukwaliteit, zoals het wereldwijde einde van de productie van ozonafbrekende gassen (Protocol van Montreal) of de verbetering van de waterkwaliteit in onze rivieren, zijn het resultaat van milieuregelgeving, die mogelijk is gemaakt door sociaal protest en bewustwording, en niet alleen door individuele keuzes van de consument.
Mijn top 4 regels met betrekking tot klimaatactie zijn dat wel:

  1. De Belgische kernreactoren zullen in 2025 stoppen met produceren. Vervang ze door zoveel mogelijk hernieuwbare energiebronnen.
  2. Verbied de installatie van natuurlijke gas- en mazoutverwarming in nieuwe gebouwen, omdat we warmtepompen nodig hebben in een samenleving zonder uitstoot.
  3. Tegen 2025 de verkoop van nieuwe auto’s voor persoonlijk gebruik verbieden door verbranding van fossiele brandstoffen (diesel en benzine), omdat de relatief kleine extra kosten van elektrische auto’s tegen die tijd het milieuvoordeel grotendeels rechtvaardigen.
  4. Stop de fiscale stimulans voor bedrijven om hun personeel een auto ter beschikking te stellen, in plaats van een vaste compensatie voor het vervoer in het algemeen. Dit laatste zou mensen de extra keuze geven om met de fiets, trein en/of bus te pendelen.

Originally posted 2018-07-01 16:41:58.

%d bloggers vinden dit leuk: