Peter Galbusera / Researcher

KMDA / Biology

Biodiversiteit gaat achteruit, niet alleen door de klimaatverandering, maar ook door het verlies en de versnippering van habitats, overexploitatie, vervuiling,….. . Biodiversiteit is ecosysteem- en soortenrijkdom, maar ook de diversiteit binnen soorten (tussen individuen). Ik maak me vooral zorgen over het verlies van deze genetische biodiversiteit omdat het deze genetische variatie is die het mogelijk maakt dat populaties/soorten zich over de generaties heen kunnen aanpassen aan veranderende omgevingen. Bovendien leveren soorten en ecosystemen veel diensten aan de mensheid en door het verlies van deze diensten lopen we het risico dat we mogelijkheden verliezen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten of ons eraan te passen.
Ons milieu moet nu een topprioriteit zijn voor politici. We hebben een duidelijke ’traject’ (wetten, strategie, plan, plan,….) nodig om niet alleen de klimaatverandering en het verlies aan (genetische) biodiversiteit aan te pakken, maar tegelijkertijd ook de sociaal-economische situatie (gezondheid van de mensen, welzijn, armoede,….). Ik denk dat er nu een kans is om veel zaken in de samenleving tegelijkertijd aan te pakken.
Regeringen moeten meer actie ondernemen om verder verlies van biodiversiteit en klimaatverandering te voorkomen, maar ook burgers. Onze bijdragen moeten realistisch zijn en in overeenstemming met onze (financiële) capaciteiten, maar veelvoudig, op verschillende aspecten in ons leven. Om anderen te overtuigen, getuig ik dat ik ervoor heb gekozen om dicht bij mijn werk te wonen, zodat ik met de fiets kan gaan; om vluchten zoveel mogelijk te vermijden (of om te compenseren of te optimaliseren) met behulp van bijvoorbeeld KLATCH (https://www.convien.com/mpf.html); om een rekening te openen bij Triodos Bank; om (geleidelijk) ons huis te isoleren, om groene stroom te gebruiken die thuis wordt geproduceerd met zonnepanelen en door Ecopower, als mijn leverancier; om vaak Ecosia als zoekmachine te gebruiken; om minder vlees te eten; om biologische groenten te plukken op een CSA (Community Sustained Agriculture) boerderij; …. en om andere mensen te overtuigen zich aan te passen.
In het algemeen vind ik dat de maatschappij te veeleisend is voor mensen. Van ons wordt verwacht dat we superflexibel/bereikbaar zijn (mobiele telefoon), mobiel zijn (auto) en vooral (over)uitgeven (ook voor zaken die we nauwelijks nodig hebben). Het is moeilijk om aan deze verwachtingen te weerstaan. Ik denk echter dat we realistisch moeten zijn en het stap voor stap moeten doen (zoals bij het volgen van een dieet) om een beter evenwicht te vinden tussen wat we nodig hebben en wat het milieu kan volhouden.

Originally posted 2018-05-01 21:16:28.

%d bloggers vinden dit leuk: