Alain Peeters / Director

RHEA Research Centre / Agronomy

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Project: “Het Agro-ecologische Alternatief”.
Sinds 1970 heb ik gemerkt dat de mensheid in een impasse is geraakt na de wereldwijde bevolkingsexplosie en de principes van het westerse consumentisme, die hebben geleid tot een ongebreidelde consumptie van natuurlijke hulpbronnen, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatveranderingen. Vandaag de dag zie ik de ineenstorting van ecosystemen en de hele biosfeer door de vernietiging van de grote biomen die de ’thuisbasis’ van de mensheid en van alle andere soorten die de planeet bewoond hebben.
Tijdens een 40-jarige carrière in het onderwijs en landbouwkundig onderzoek zag ik al snel de verwoestende effecten van de industriële landbouw, maar ik dacht lange tijd dat het aanpasbaar was. In het begin van de jaren 2000 werd de wedloop naar de landbouwproductie in Europa nieuw leven ingeblazen en werd een nieuwe generatie giftige producten op de markt gebracht. In 2012 heb ik besloten om mijn theoretische en praktische ervaring in de concrete ontwikkeling van de agro-ecologie te gebruiken om aan te tonen dat deze een toekomst voor de boeren kan garanderen, gezonde levensmiddelen aan de burgers kan leveren, de biodiversiteit kan herstellen, de landbouw kan aanpassen aan de klimaatverandering en de gevolgen van de klimaatverandering kan verzachten door het brandstofverbruik te verminderen en koolstof op te slaan in de bodem. Dit project werd ontwikkeld op boerderijen, op enkele honderden hectaren, in Wallonië, Vlaanderen en Frankrijk. Het werd gefinancierd met particuliere middelen. Het leek onmogelijk om publieke steun te vinden voor dit soort holistisch onderzoek.
Het systeem heeft tot doel de commerciële input te vervangen door diensten die worden geleverd door biodiversiteit. Synthetische stikstof wordt bijvoorbeeld vervangen door stikstof die in symbiose met peulvruchten of insecticiden wordt gebonden door een ecologisch netwerk dat de natuurlijke vijanden van gewasplagen vermenigvuldigt. Hierdoor worden de productiekosten drastisch verlaagd. Door kwaliteitsvoedsel te produceren, hun producten te transformeren en te vermarkten in korte en lokale kanalen, verhogen boeren hun inkomen. Dit helpt om het beroep perspectief te geven en nieuwe banen te creëren. Dit biologische, op biodiversiteit gebaseerde systeem werkt nu.
Daarnaast is er een trainingsprogramma voor agro-ecologie ontwikkeld en wordt er een coachingsdienst voorgesteld aan boeren en projectleiders.
Een massale steun voor agro-ecologie via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en ander lokaal beleid zou nodig zijn om projectleiders toegang te geven tot land, een snelle omschakeling van boeren te organiseren, de plattelandsontwikkeling nieuw leven in te blazen, banen en biodiversiteit te creëren en de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen.

Originally posted 2019-03-29 20:55:41.

%d bloggers vinden dit leuk: