Alexandra Gossart / PhD student

KU Leuven / Geography – polar climate

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn voornaamste zorgen hebben betrekking op de klimaatverandering. Zowel op afgelegen locaties (Antarctica en Groenland ijskappen en ijskappen) als op lokale schaal (Europa, België en steden). De opwarming van de ijskappen en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging, veranderingen in de oceaanstromingen, ontgletsjering van de permafrost, enz….. zullen een impact hebben op lokale schaal. Deze systemen hebben een langetermijnreactie op de klimaatverandering, maar als ze eenmaal in werking zijn getreden, zullen de gevolgen moeilijk te verzachten zijn en zal het niet mogelijk zijn om de gevolgen terug te draaien.
Bovendien heeft de klimaatverandering al lokale gevolgen: milieuveranderingen zoals extreme weersomstandigheden (tocht en hittegolven, overstromingen, orkanen, ….), maar ook migratie van bevolkingsgroepen die getroffen worden door tocht, schaarste van hulpbronnen….. Ik denk dat de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor de toegankelijkheid en de hoeveelheid milieuhulpbronnen. En middelen hebben een enorme impact op de gezondheid, maar ook op de politiek en de economie.

Ik probeer bewust te zijn in het verbruiken van natuurlijke hulpbronnen: energie (groene leverancier van gas en elektriciteit), ik fiets en neem het openbaar vervoer. Ik heb besloten om zoveel mogelijk tweedehands kleding te kopen, en ik koop geen nieuwe kleding, tenzij men te oud/gebroken is. Tot slot, ik gebruik geen papieren zakdoekjes of papieren handdoeken, ik gebruik stoffen.

de moeilijkheden hebben betrekking op reizen: vrije tijd of werk, aangezien het openbaar vervoer duur blijft, en de trein in vergelijking met het vliegtuig. Het is ook moeilijk om in het centrum van Brussel winkels te vinden die biologisch en lokaal voedsel verkopen, die niet duur zijn.

De belangrijkste veranderingen zijn: bezorgdheid op alle niveaus om de milieueffecten van ALLE acties te beperken. Iedereen moet zich zorgen maken en proberen zijn consumptiepatroon te beperken en zijn afval te beperken. De politiek moet in die zin helpen door middel van wetgeving en belastingen, en algemene organisatie. Maar bovenal moeten de industrie en de handel zich realiseren dat de groei-ideologie niet duurzaam is en dat consumptie, winst en handel drastisch moeten veranderen.

Originally posted 2018-06-12 23:18:44.

%d bloggers vinden dit leuk: