Aline Cordonnier / Researcher

UCLouvain / Psychology and cognitive sciences

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Weinig acties per dag zijn relatief eenvoudig uit te voeren: Ik probeer zoveel mogelijk te lopen (om te werken, mijn boodschappen te doen, enz.) of het openbaar vervoer te nemen. Er zijn hele weken dat mijn auto helemaal niet gebruikt wordt. Uiteraard recyclen we, dragen we een waterfles bij ons en nemen we geen voedsel mee in plastic niet-herbruikbare verpakkingen.
Maar ik geloof vaak dat dit een verband op een veel grotere wond legt. Ik voel me er beter door, maar diep van binnen, maar er wordt niet veel mee bereikt. Ik geloof echt dat het werkelijke effect van bovenaf moet komen: regeringen moeten bedrijven dwingen om het gebruik van plastic te staken en minder CO2 uit te stoten. Er moet meer geld gaan naar onderzoek om alternatieven voor onze manier van leven te vinden (alternatieven voor brandstof, groene energie, andere materialen dan plastic, beter beheer van afval, enz.
Het is geweldig dat mensen iets voor de wereld willen doen, maar we kunnen niet één licht uitdoen en hopen dat we de wereld hebben veranderd. De veranderingen moeten op dit moment diepgaand zijn en uitgebreid worden naar de materie.

Originally posted 2018-06-30 15:26:03.

%d bloggers vinden dit leuk: