Amaury Johnen / Post-doctoral researcher

FNRS, UCLouvain / Mesh generation

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn grootste zorg is de toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer, omdat dit de verzuring van de oceanen en de opwarming van de aarde veroorzaakt, wat leidt tot klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Als mens dragen wij bij aan deze verhoging van de CO2-concentratie door het besturen van auto’s, het vliegen, het gebruik van elektriciteit, plastic verpakkingen, enz. Wat het vervoer betreft, ga ik met de trein naar mijn werk en heb ik besloten om mijn fiets zoveel mogelijk mee te nemen. Als fietsen geen optie is, probeer ik te carpoolen. Ik koop geen elektrische/elektronische apparaten die ik niet echt nodig acht voor mijzelf, zoals een TV, vaatwasser, GPS, camera, enz. Op dit moment probeer ik zoveel mogelijk te kopen in bulk en seizoensgebonden groenten en fruit.
Ik ben van mening dat vluchten een van de belangrijkste oorzaken van CO2 -uitstoot zijn en dat het van essentieel belang is om kerosine te belasten om deze te verminderen. Ik denk ook dat mensen beter geïnformeerd moeten worden over hun impact op het milieu om zich meer zorgen te maken. Bovendien moeten politici ophouden de belangen van de industriëlen boven die van het milieu te stellen.

Originally posted 2018-05-01 20:57:43.

%d bloggers vinden dit leuk: