Anne-Laure Jacquemart / Professor

UCLouvain / Plant ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Mijn belangrijkste zorgen zijn de biodiversiteitscrisis. Deskundigen hebben drie hoofdoorzaken onderkend. De eerste hoofdoorzaak is afhankelijk van de vernietiging, versnippering en aantasting van habitats (inclusief vervuiling en klimaatveranderingen). De tweede hoofdoorzaak is de biologische invasies en de derde oorzaak is de overexploitatie van hulpbronnen (jacht, handel, …).
Al vele jaren probeer ik op mijn eigen niveau veranderingen door te voeren. Professioneel gezien motiveer ik studenten om na te denken over en inzicht te krijgen in deze problemen (cursussen over ecologie, habitat- en soortenbeheer, ruimtelijke ordening …..en talrijke Ms. en PhD scripties). We organiseren het laboratorium om afval te verminderen en deel te nemen aan lokale acties (compost, vermindering van pesticiden in de kassen, enz.). Ik heb ook deelgenomen als voorzitter van de Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature gedurende 10 jaar.
Persoonlijk gezien heb ik fotovoltaïsche panelen voor de elektriciteit, een zonne-energiesysteem voor de verwarming van het water, een watertank van 10000 l voor alle waterverbruik in huis, inclusief drinkwater, geïnstalleerd. Ik beheer de tuin om zoveel mogelijk natuurlijke soorten te verwelkomen. Ik werk in de buurt van mijn huis en verminder de reiskosten (trein versus vliegtuig voor professioneel en persoonlijk gebruik). Wij produceren onze groenten en eten alleen biologisch voedsel.
De moeilijkheden komen voort uit het feit dat de Belgische politici zeer weinig rekening houden met energetische stimulansen (hernieuwbare energie, watertanks, ….). Gebrek aan openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar het werk), hoge prijzen voor minder vervuilende transporten (reizen per trein is altijd duurder dan per vliegtuig).
Belangrijkste veranderingen: stimulansen om luchtvervuiling te verminderen, vernietiging en afwisseling van habitats, hernieuwbare energie op lokaal en persoonlijk niveau. Eindigend met steenkool en nucleaire elektrische producties. Het ontwikkelen van een echt goedkoop aanbod voor het openbaar vervoersysteem.

Originally posted 2018-05-01 02:38:16.

%d bloggers vinden dit leuk: