Bas van Wesemael / Professor

UCLouvain / Physical Geography

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Belangrijkste aandachtspunten op hun vakgebied
De bodem is het grootste terrestrische koolstofreservoir en een lichte toename of afname in dit reservoir zal belangrijke effecten hebben op de CO2-concentratie in de atmosfeer. Helaas zijn er nog steeds geen nauwkeurige schattingen van de C-poel van de bodem beschikbaar in een resolutie die het mogelijk maakt maatregelen te nemen. We werken aan het verbeteren van de monitoring en het in kaart brengen van de bodem-C-pool, zodat beleidsmakers en boeren zich kunnen richten op de gebieden waar maatregelen om de bodem-C te vergroten of in stand te houden het meest veelbelovend zijn. Enerzijds versterkt de nieuwe generatie satellieten de monitoring van de bodem en anderzijds vergroot het internationale initiatief zoals de 4 per 1000 (https://www.4p1000.org/) het bewustzijn voor het behoud van de bodem voor voedselzekerheid en klimaat.
Veranderingen, acties
Ik heb mijn energie- en vleesconsumptie de laatste jaren met ongeveer 25 % verminderd: Vlees slechts één of twee keer per week. Energie thuis: elektriciteit uit zonnepanelen, fietsvakanties, woon-werkverkeer: 1 à 2 keer per week met de fiets (60 km terugreis), conferenties: reizen in Europa met de trein.
Bijdrage aan de samenleving: ontwikkeling van indicatoren voor beleidsmakers en landbouwers die het mogelijk maken de maatregelen ter vergroting van de bodemverbeteringsgraad te richten op de C.
Moeilijkheden
Ik hoop dat ik de lange ritten naar het werk op de fiets kan voortzetten. Wat de indicatoren voor bodem C betreft, ervaar ik dat de bodem niet in het middelpunt van de belangstelling staat en al lange tijd wordt verwaarloosd.
Belangrijkste wijzigingen
We moeten het bewustzijn van de positieve punten in de klimaatmitigatie verhogen. Fietsen heeft bijvoorbeeld veel gezondheidsvoordelen en is prettig. De zorg voor de bodem is begonnen in de biologische landbouw, maar wordt nu breder opgepakt vanwege de positieve effecten op de vruchtbaarheid, de afname van de verdichting en erosie.

Originally posted 2018-05-08 12:35:59.

%d bloggers vinden dit leuk: