Béranger Waterschoot / Teaching assistant

UCLouvain / Evolutionary Ecology

De vertaling van deze getuigenis werd automatisch gegenereerd door een vertaalprogramma. Bedankt voor uw begrip.

Als evolutiebioloog ben ik me terdege bewust van de invloed van milieuveranderingen op de levende organismen die de aarde bevolken. Klimaatverandering zal een enorme impact hebben op alle organismen, ook op ons, in de niet-zo-lange termijn. Er bestaat geen twijfel over.
Om deze negatieve gevolgen te vermijden, is er maar één middel: onze manier van leven als mens veranderen. Veel minder vlees en kant-en-klaarmaaltijden eten, gebruik maken van kortsluitingen en kopen bij kleine ambachtslieden, gebruik maken van onze eigen herbruikbare containers tijdens het winkelen, meerdere malen gekochte verpakkingen hergebruiken als het niet mogelijk is om onze eigen verpakkingen te gebruiken, wasbare alternatieven vinden voor wat we maar één keer kunnen gebruiken, onze bezittingen zo veel mogelijk repareren, minder afval creëren (als gevolg van de vorige voorstellen) en het goed sorteren van het geproduceerde afval, het maken van onze eigen huishoudproducten, het nemen van het vliegtuig en het zo min mogelijk gebruiken van de auto, en het sorteren van onze mailbox (en dus het vermijden van het opslaan van een grote hoeveelheid gegevens op servers) zijn kleine acties die wij, mijn vriendin en ik, dagelijks uitvoeren.
Natuurlijk zijn we daar niet van de ene op de andere dag mee begonnen. Dat zou onoverkomelijk zijn geweest. In plaats daarvan kozen we voor één actie tegelijk, en toen we eraan gewend waren, kozen we een andere actie, enzovoort. Dat was, verbazingwekkend, genoeg niet zo moeilijk, en ik ben ervan overtuigd dat iedereen hetzelfde zou kunnen doen! Immers, onze planeet is het de moeite waard om kleine veranderingen in ons leven door te voeren, nietwaar?
Al deze acties op mensenmaat zouden tot slot de acties die we nodig hebben op grotere schaal aanmoedigen en aanvullen, zowel op politiek als op maatschappelijk niveau. Het is namelijk tijd om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, de lokale economie te stimuleren ten koste van de grootschalige economie, programma’s voor het behoud en herstel van bedreigde milieus uit te voeren en, natuurlijk, iedereen toegang te geven tot de kennis die nodig is om de gevolgen van menselijk handelen op onze planeet te begrijpen.

Originally posted 2018-05-01 09:46:25.

%d bloggers vinden dit leuk: